Skip to main content
Chaos Meditation Center

hajtómű | engine

azért írom külön, mert ez most körvonalazódik, nem gondolkodtam eddig ezen, de most elképzeltem, hogy is generálom a messzire “érő” hullámokat és azt valahogy beszerelni az űrhajóba.
nagyjából annyi, hogy összekötök két pontot, lesz belőle egy húr és eljátszok rajta egy dalammot. átküldök rajta egy hullámot, de igazából nem egyet, hanem többet, körbefonva húrt. a hullámokat forgás közben a karjaimmal formálom, de ezek csak ilyen szimpla pontokból álló minták a térben, nem kellene hozzá a forgás és a karom vagyis a shiva tánc, mert mindent gondolatban csinálok, de így izgalmasabb az egész, mintha szobrászkodnék a térben.
középen egy nagy, körbe az 5 ágon egy, vagy alul-felül egy, és valamiféle váltakozó mintájú impulzussal, meg kell forgatni az energiát a húron.
tudod, hogy szeretem a köröket, mindig abból indulok, szóval itt is lenne egy alap cirkuláció, így az egész majdnem olyan, mint egy mágneses tekercs. a másik, hogy képzelj el egy fúrót, forog és közben pulzál, így könnyen szétfúrod a falat. ugyanez a feladat, fúrni egy “alagutat” a tér-időbe. vagy a tornádó és hurrikán, nagy energiájú, forog, örvénylik.
nem tudom milyen és mekkora hullámok kellenek, semmit se tudok, nyilván ez is orbitális baromság, de jelenleg ez van a fejemben.


google translate >>


I’m writing it separately because it’s being outlined now, I didn’t think about it until now, but now I imagined how to generate the far-reaching “waves” and somehow install them in the spaceship.
it’s pretty much that I connect two dots, it becomes a string and I play a melody on it. I send a wave through it, but actually not one, but several, wrapped around a string. I shape the waves with my arms while rotating, but these are just patterns made up of such simple points in space, there is no need for rotation and my arms, that is, the shiva dance, because I do everything in my mind, but this way it is more exciting than if I were sculpting in space.
a big one in the middle, one around the 5 branches, or one at the bottom and top, and with some kind of alternating pattern pulse, you have to rotate the energy on the string.
you know I like circles, I always start from that, so there would be a basic circulation here too, so the whole thing is almost like a magnetic coil. the other is to imagine a drill, rotating and pulsating, so you can easily drill through the wall. the same task, drilling a “tunnel” into space-time. or the tornado and hurricane, high energy, rotating, swirling.
I don’t know what and how big waves are needed, I don’t know anything, of course this is also orbital bullshit, but this is what is in my head at the moment.