Skip to main content
Chaos Meditation Center

meditation chi force

fekete és fehér, minimum és maximum, nulla és végtelen, a zen és a káosz.
olyan, mintha a zenből és a káoszból gyúrtam volna egy meditációs chi erőt.
mindkettő bennem létezik, a zen az alapja és ezt körülveszi a káosz.
a zen a káoszban létezik, a káosz a zenre épül, mindkettő bennem van, mindkettőt használom, váltogatok az állapotok között, mint amikor egy csúszkát tologatunk a nulla és a végtelen között, de tudok egy ívet is húzni a kettő között, akkor egyszerre használom a mindkettőt.
azt hiszem ez sokkal nagyobb (magasabb) erő, mint a sima chi, mert a chit itt a földön használják, az én káoszom meg magába foglalja az egész univerzumot.
bár valószínű a kettő ugyanaz, vagyis a működési elve, csak más szinten kezelve az erőt.
nem tudom biztosan, hogy ez jó-e így, de én hosszú évek óta így használom, nekem működik és jól érzem magam benne.
azt hiszem ez a helyes út, hogy kontrolláld a mindenséget az elmédben.


google translate >>


black and white, minimum and maximum, zero and infinity, zen and chaos.
it’s like I’ve kneaded a meditative chi power out of zen and chaos.
both exist in me, zen is the foundation and chaos surrounds it.
zen exists in chaos, chaos is built on zen, I have both in me, I use both, I switch between states, like when we move a slider between zero and infinity, but I can also draw an arc between the two, then I simultaneously use the both.
I think it’s a much bigger (higher) force than plain chi, because chi is used here on earth, my chaos encompasses the entire universe.
although it is likely that the two are the same, that is, the principle of operation, only by handling the power at a different level.
I don’t know for sure if it’s good that way, but I’ve been using it that way for many years, it works for me and I feel good about it.
I think this is the right way to control everything in your mind.