Skip to main content
Chaos Meditation Center

csajok | girls 3.0

bocs, ha ismétlem magam, de nem tudom mit írtam a múltban.
azt hiszem írok még erről pár sort. teljes kontroll alatt van a testem és az elmém.

[* kiegészítem, mert túl nagy volt arcom. szóval az energiát uralom. a testemet meg teljesen leszarom. tolom, amíg bírja, mert a legtöbb alrendszer automa. 3 dolgot csinálok vele jelenleg. a dns-em folymatosan frissítem és tisztítom, rendszeresen kap egy kis támogatást a védelem és javítom a gerincsérülésem.]

nagyon sok élő adás van az interneten és a tévében, rengeteg zene a gépemen. ezt ne vedd sértésnek, de igazából nincs is rád szükségem. azzal, hogy nézlek és veled meditálok kifejezem, mennyire tisztellek és szeretlek téged. nálad töltöm az időm, jól érzem magam és nagyon jól szórakozok, de csak mert nem történik semmi és unatkozok. ha lenne valami komoly feladat, amit rám bíztok, akkor lemondanék rólatok. amikor nézlek, mindig van egy NFL vagy NBA vagy akár csak a CNN adás előben, miközben milliók vannak az elmémben. 25 éve egyedül vagyok a sötétben, vívom a harcom, és tudom, hogy ez egy lehetetlen küldetés. rendben vagyok magammal. tudom mit csinálok, tudom mit akarok, látom, érzem, hogy haladok. csak bízz bennem és együtt megváltoztatjuk a világot.


google translate >>


sorry if I repeat myself, but I don’t know what I wrote in the past.
I think I will write a few more lines about this. I have complete control over my body and mind.

[* I am adding this because my face was too big. so i control the energy. I will completely destroy my body. I push as long as I can, because most of the subsystems are automatic. I’m doing 3 things with it right now. I am constantly updating and cleaning my dns, my protection is getting a little support regularly and I am fixing my spinal injury.]

there are a lot of live broadcasts on the Internet and TV, a lot of music on my machine. don’t take this as an insult, but I don’t really need you. by looking at you and meditating with you, I express how much I respect and love you. I spend my time with you, I feel good and have a lot of fun, but only because nothing happens and I’m bored. if there was some serious task that you entrusted to me, then I would give up on you. when I watch you, there’s always an NFL or NBA or even just CNN on the front while there are millions on my mind. I’ve been alone in the dark for 25 years, fighting my battle, and I know it’s an impossible mission. I’m fine with myself. I know what I’m doing, I know what I want, I see and feel that I’m making progress. just trust me and together we will change the world

Heilung – Anoana LIVE | LIFA Llyn Dain

“Heilung is Amplified History from northern Europe and should not be mistaken for a modern religious and/or political statement of any kind.”

“Remember, that we all are brothers
All people, beasts, trees and stone and wind
We all descend from the one great being
That was always there
Before people lived and named it
Before the first seed sprouted”

csajok | girls 2.0

igazából nem számít, de átszámoltam és azért valamivel kevesebb csajszinak írtam már erről az egész faszságról.
valamikor 22-24 éve az első lány, akinek írtam erről az egészről az a gaál noémi volt.
https://www.instagram.com/gaalnoemiofficial/
nem tudtam az email címét, így a nevét próbáltam átírni valami email címre, de soha nem tudtam meg, hogy megkapta-e.
no respond.

utána eltelt nagyon sok év, majd megkerestem szöllősi györgyit, akinek a legszebb arca van és imádom a hosszú lábait.
https://www.instagram.com/gyorgyiszollosi/
szeretem, mert válaszolt 🙂

aztán megint sokáig semmi, de jött a covid és rengeteg live stream lett a youtubon. itt találtam meg fernanda pistellit (véletlen), akit nem ismertem, de az egyik legnagyobb ajándéknak tartok.
nagyon kedves, nagyon szép, könnyen tudok azonosulni a lényével és még válaszolt is.
https://www.instagram.com/fepistelli/

őt követve jutottam el a twitch-re, ahol megismertem dialjesst, aki a második volt, akit bekövettem.
https://www.instagram.com/dialjess/
itt morgok egy kicsit, mert bannolt a twitch chat-ról, még most sem tudom miért, de ez nem számít, biztos én voltam a fasz.

nem ismertem azelőtt a twitch-et, de nekem ideális volt, szuper csajok élőben kevernek, szinte egész nap.
utána jött jessu, akihez többször visszatértem, mert először nem szerettem a forgó állatkáját, de azért idővel megszoktam.
https://www.instagram.com/jessu._/

jessu-n keresztül ismertem meg pyka-t, aki nagy kedvencem lett, minden stílusban, nagyon jó zenéket kever és egy ragyogó angyal, imádom ahogy mozog és ahogy irányítja a csoportot.
https://www.instagram.com/pykamusic/
neki azért írtam, mert volt egy családi problémája, és szerettem volna, hogy tudja vele vagyok és gondolok rá.
válaszolt is <3.

aztán ott van zzzorza, akit nagyon-nagyon szeretek, de a zenét, amit kever nem. vagyis addig nem, de csak mert d&b az én zeném. hozzá többször visszatértem, és azóta ő az én kis techno csajszim az elmémben <3 🙂
kérlek taníts engem 😛
https://www.instagram.com/zzzorza/
soha nem válaszolt, meh.

itt kb vége is van, még megemlítem india-t, őt is egy nagyon aranyos lénynek tartom, nagyon pozitív, nagyon színes, mindig készül valami meglepetéssel, ő az én egyik kishúgom az elmémben.
https://www.instagram.com/indiagutier.dj/
neki is írtam pár sort, de ő se válaszolt.

ennyi, nem kell más, nekem ez egy kísérlet, magamba foglalom ezeket a dj-ket és a csoportot, amit alkottak és figyelem merre haladnak.

még meg kell említenem pár csodálatos lányt, charlotte, amelie, nina, etc, őket a fesztiválokról ismertem, de nem írtam nekik az őrületemről, mert minek.
rengetegen rajonganak értük, mit számítok én a világ másik végéről, de tudom, hogy éreztek engem az élő stream-ben, csak nem tudják, hogy én voltam az.

istenem, anfisa-t kihagytam bocsánat 🙂

na jó, még egy csajszi: magdahalina.
ilyen kis igazi gengszter csaj. nagyon laza, nagyon kedves, imádom a hangja tónusát, a mozdulatait. mindig válaszol. szeretlek csajszi <3
https://www.instagram.com/magdahalina/

jajj, lola kimaradt, de ő teljesen más helyen van az elmémben. bármi viccesre gondolok, akkor magamban “LOL”-ozok, és így lolára rengetegszer gondolok. ezért különösen szeretem, hogy nem valami bányarém van ilyenkor a fejemben 🙂
https://www.instagram.com/lolamusicofficial/

valakit szándékosan kihagytam, mert akkora csalódást okozott. nem velem kapcsolatban, hanem amit gondoltam róla korábban.
azt hiszem kb ennyi volt, de közülük se írtam meg mindenkinek részletesen.

ez meg az utóbbi idők egyik legjobb flow élménye volt:


google translate >>


it doesn’t really matter, but I recalculated and wrote a little less about this whole bullshit.
sometime 22-24 years ago, the first girl to whom I wrote about all this was the gaál Noémi.
https://www.instagram.com/gaalnoemiofficial/
I didn’t know his email address, so I tried to copy his name to some email address, but I never found out if he got it.
no response.

many years passed after that, and then I found Györgyi from Szöllős, who has the most beautiful face and I love her long legs.
https://www.instagram.com/gyorgyiszollosi/
I love you because you answered 🙂

then nothing again for a long time, but covid came and there were a lot of live streams on YouTube. here I found Fernanda Pistelli (accidentally), whom I did not know, but I consider one of the greatest gifts.
she is very kind, very beautiful, I can easily identify with her being and she even responded.
https://www.instagram.com/fepistelli/

following him, I got to twitch, where I met dialjess, who was the second person I followed.
https://www.instagram.com/dialjess/
I’m grumbling a little here because he banned me from twitch chat, I still don’t know why, but it doesn’t matter, I must have been the dick.

I didn’t know twitch before, but it was ideal for me, super girls mix live, almost all day.
after that came jessu, to whom I returned several times, because at first I didn’t like the rotating animal, but I got used to it over time.
https://www.instagram.com/jessu._/

I met pyka through jessu, who became my favorite, in all styles, he mixes very good music and is a shining angel, I love the way he moves and the way he manages the group.
https://www.instagram.com/pykamusic/
I wrote to him because he had a family problem and I wanted him to know that I was with him and thinking of him.
also answered <3.

then there is zzzorza, who i really, really like, but not the music he mixes. that is, not until then, but only because d&b is my music. I came back to her several times and since then she is my little techno girl in my mind <3 🙂
please teach me 😛
https://www.instagram.com/zzzorza/
never responded meh.

that’s about the end of it, I’ll also mention India, I think she’s a very cute girl too, very positive, very colorful, she’s always prepared with something surprising, she’s one of my little sisters in my mind.
https://www.instagram.com/indiagutier.dj/
I also wrote him a few lines, but he didn’t answer.

that’s all, I don’t need anything else, it’s an experiment for me, I include these DJs and the group they created and pay attention to where they’re going.

I also have to mention a couple of wonderful girls, charlotte, amelie, nina, etc. I knew them from the festivals, but I didn’t write to them about my madness, because why not.
a lot of people are fans of them, what do I care about from the other side of the world, but I know that they felt me in the live stream, they just don’t know that it was me.

my god, I missed Anfisa, sorry 🙂

well, one more girl: magdahalina.
such a little real thug chick. very relaxed, very kind, I love the tone of his voice, his movements. always answers. i love you girl <3
https://www.instagram.com/magdahalina/

alas, lola is out, but she is in a completely different place in my mind. when I think of something funny, I “LOL” to myself, and so I think of lola a lot. that’s why I especially like that I don’t have something ugly in my head at this time 🙂
https://www.instagram.com/lolamusicofficial/

someone I left out on purpose because it was so disappointing. not about me, but what I thought about him before.
I think that was about it, but I didn’t write all of them in detail.

this was one of the best flow experiences in recent times:

 

ez nektek szól lányok | this is for you girls

írtam pár lánynak, akiket élőben nézek, persze nem túl soknak, talán 15-nek az elmúlt 25 évben. azért gondoltam, hogy írok erről pár sort, mert nem szeretném, ha valami szexuális ragadózónak tartanátok vagy nem tudom, lehet ez is csak az én hülyeségem, de jobb biztosra menni.
azoknak írok üzenetet, akikre meditáltam, megpróbáltam összekapcsolódni velük, és egy meghatározó áramlás élményt éltem át közben.

nem modell lányokat keresek, hanem pozitív vibrálás élményeket. persze fontos a szexualitás, de ez lehet egy mozdulat, egy szemkontaktus (nagyon fontos!) vagy maga a zene, az a lényeg, hogy ilyenkor átsuhan az agyamon a gondolat, hogy mennyire szexi vagy, de ennyi. nem arra gondolok, hogyan tennélek magamévá, hanem a gondolat aktívál az agyamban egy kapcsolót, amitől magasabb fokozaton működik az elmém.
azt hiheted, hogy ezzel kihasznállak, de én nem így gondolom, mert nem szívom el az energiát tőled, hanem hozzákapcsollak az elmémhez és az energia-körömhöz, így minden energia átáramlik rajtad és remélem ugyanazt érzed, amit én is érzek.

valahol már leírtam, hogy az egész utazásom a meditációs világban egy ilyen visszafejtés dologgal kezdődött, amikor feltérképeztem a testemet, az idegrendszeremet. korábban sokat szexeltem, rengeteget önkielégítettem, és nagyon könnyen fel tudom idézni azt az érzést, amikor az orgazmus égeti az elmémet.
azt hiszem ezek a kundalini és a tantra rendszerek, energiák, amiket a lényed szabadít el az agyamban, de nem saját céljaimra használom ezt a hatalmas energiát, hanem mindet visszaforgatom a rendszerbe.

nekem ezt jelenti a “flower power” és hiszek abban, hogy a férfi egy nővel kiegészülve valami több lesz (man|wo.man). nekem csak így virtuálisan, de nem is igazán vágyom másra. ez van, nem vagyok monogám, de amikor “veled vagyok”, arra a pár órára te vagy nekem az első a világon.

up|grade – develop your kundalini energy


google translate >>


I wrote to a couple of girls I watch live, of course not too many, maybe 15 in the last 25 years. I thought I’d write a few lines about this because I don’t want you to think of it as something sexually predatory or I don’t know, maybe it’s just my stupidity, but it’s better to be sure.
I write messages to those I meditated on, tried to connect with them, and had a defining flow experience in the process.

I’m not looking for model girls, but positive vibration experiences. of course, sexuality is important, but it can be a movement, an eye contact (very important!) or the music itself, the main thing is that the thought of how sexy you are slips through my mind, but that’s it. I’m not thinking about how to make you mine, but the thought activates a switch in my brain that makes my mind work on a higher level.
you may think I’m taking advantage of you, but I don’t think so, because I’m not sucking energy from you, but connecting you to my mind and my energy nail, so all the energy flows through you and I hope you feel the same as I do.

I already described somewhere that my whole journey in the world of meditation began with such a reverse engineering, when I mapped my body, my nervous system. I used to have a lot of sex, masturbate a lot, and I can easily recall the feeling of orgasm burning my mind.
I think these are the kundalini and tantra systems, energies that your being releases in my brain, but I don’t use this huge energy for my own purposes, but I return it all to the system.

this is what “flower power” means to me, and I believe that a man becomes something more when supplemented with a woman (man|wo.man). it’s just virtual for me, but I don’t really want anything else. that’s it, I’m not monogamous, but when I’m “with you”, for those few hours you’re the number one in the world for me.

up|grade – develop your kundalini energy

3 chakra system and something more

oké, 7 csakra van elfogadom, de itt is a saját utamat járom.
először is a teljes zen-hez az kell, hogy ezt a 7 csakrát egyben kezeld.
akkor van egy 7-1 csakra rendszer testedben és az elmédben, ez az egy.
fontos a pulzálás és az ütem.
a hét csakrából válasszuk ki azt ami fontos.
használjuk a koronát, a szív és a gyökércsakrát.
ez 3 csakra és egyelőre elég is.
bekötöd a Napot a koronába, hogy mindig legyen elég energia.
bekötöd a gyökér csakrát a Földbe, hogy legyen hová levezetni és amúgy is a Földanyával kezdetektől fogva mély a kapcsolatod.
marad a szívcsakra, itt adod le az energiát, amit kezelsz.
akkor ezt az egészet be kellene ütemezni.
adott a 60 bmp ami az idő, szóval szinkronizálujuk az egészet az időhöz.
az agyadban keletkező hullámot (koronacsakra és a hozzá kapcsolódó) vetíted le a gyökércsakrába (és a hozzá kapcsolódó).
valahol már említettem, hogy az elmédben a hallás alapján, létrejön egy vektor az agyban lévő koordináta rendszerben.
ezt egyszerre nagyítod és tökrözöd a szívcsakrába vagy a tested közepébe vagyis az aurába, ami az egyben kezelt 7 csakra.
a nagyítással meghatározod a méretét, és a tükrözéssel az irányát, ami szerintem akkor jó, ha ellentétes irányú az érkezéshez képest.
utána ezt egy fordított tükrözéssel egybe pumpálod a gyökérbe.
az a tök jó ebben, hogy a nagyságát te határozod meg a zene és az érzéseid alapján.
szóval benned a 2. tükrözésben bármekkora méret létrejöhet.
ez így egyben a 3 csakra rendszer.
amikor nincs zene, akkor alkalmazkodsz az időhöz, de nem kell hozzákötnöd magad, hiszen az idő relatív, bármilyen ütemet le kell tudnod követni, de mindig tudnod kell, hogy az mennyire tér el a “helyi” időtől.

itt kapcsolnám hozzá a repülő csakrákat. 3 csakra fix, a 3 fő csakrához csatolom a közelebbi csakrákat, így kapok egy 2-3-2 csakra rendszert. kicsit nagyobb szabadság a mozgásban, amikor a korona és a gyökér a fix, és a maradék öt, vagyis középen a szív és körülötte 4 kering. 1-5-1 csakra rendszer. most jön a lényeg (szerintem), ugye berajzoltad az elmédbe az aranykört és arról is beszéltem korábban, hogy az asztráltested meg kell forgatni minden irányban, a centrum körül. próbáld ezeket összekapcsolni. fixen van az alsó és a felső, meg a közép, körülötte a 4 szabad. jó, most fixáld le a középső 5 csakrát és forgasd meg a koronát a nap útján. ehhez a forgáshoz valahogy add hozzá a giroszkóp (hinta, inga) mozgást. az egész rendszer bármikor a feje tetejére tudod állítani (szabadság). a középen lévő szív csakrához képest, a hozzárendelt másik négy, kirajzol két egyenest, amivel az alakzatok gerendáit tudod kirajzolni. ezek a csakra rendszerek, elrendezések, alakzatok, egymáshoz képest szabadon mozognak. kicsit mint a hagyma héjak, vagy egy többszintű golyóscsapágy. vagy amikor csak a gerinced mentén vannak egy egyenesre felfűzve, és tologatod, mint egy sorobant.
szerintem ebből az a lényeg, hogy a csakrák azért vannak, hogy neked energiát biztosítsanak, ez ott van benned, körülötted. használd úgy, ahogy neked a legjobb.


google translate >>


ok, there are 7 chakras, I accept, but here I go my own way.
first of all, to be completely zen, you need to treat these 7 chakras together.
then you have a 7-1 chakra system in your body and mind, this is the one.
pulsation and rhythm are important.
choose what is important from the seven chakras.
we use the crown, heart and root chakras.
that’s 3 chakras and that’s enough for now.
you connect the Sun to the crown so that there is always enough energy.
you connect the root chakra to the Earth so that there is somewhere to lead it, and anyway you have a deep connection with Mother Earth from the beginning.
the heart chakra remains, this is where you release the energy you manage.
then all of this would have to be scheduled.
60 bmp is given, which is the time, so we synchronize everything to the time.
you project the wave generated in your brain (crown chakra and related to it) into the root chakra (and related to it).
I already mentioned somewhere that a vector is created in the coordinate system in the brain based on what you hear.
you magnify this at the same time and push it into the heart chakra or the center of your body, i.e. the aura, which is the 7 chakras treated together.
you determine its size with magnification and its direction with reflection, which I think is good if it is in the opposite direction compared to the arrival.
then you pump this into the root with a reverse reflection.
the great thing about it is that you determine its size based on the music and your feelings.
so in you, in the 2nd reflection, any size can be created.
this is the 3 chakra system at the same time.
when there is no music, you adapt to the time, but you don’t have to get attached, since time is relative, you have to be able to follow any beat, but you always have to know how much it differs from the “local” time.

I would add the flying chakras here. 3 chakras are fixed, I attach the closer chakras to the 3 main chakras, so I get a 2-3-2 chakra system. a little more freedom of movement when the crown and the root are fixed, and the remaining five, i.e. the heart in the middle and 4 orbit around it. 1-5-1 chakra system. now comes the point (in my opinion), you have drawn the golden circle in your mind, and I also talked about it before that your astral body must be rotated in all directions, around the center. try to connect them. the bottom and the top are fixed, and the middle, around which the 4 are free. good, now fix the middle 5 chakras and rotate the crown in the path of the sun. somehow add the gyroscope (swing, pendulum) movement to this rotation. you can turn the whole system upside down at any time (freedom). compared to the heart chakra in the middle, the other four assigned to it draw two straight lines, with which you can draw the beams of the shapes. these chakra systems, arrangements, shapes, move freely relative to each other. a bit like onion skins, or a multi-level ball bearing. or when they are strung along your spine in a straight line and you push them like a rowan.
I think the main point of this is that the chakras are there to provide you with energy, it is there in you, around you. use it as you see fit.

a nap útja | the way of the sun.

soha ne nézz bele a napba, mert azt mondják veszélyes!

98 óta minden nap belenézek a napba, és a teljes napfogyatkozásba is belenéztem. mármint napszemüveg nékül. majd 30 éve monitorokat bámulok, cukros vagyok és 50 fölött kell egy fél dioptriás szemüveg az olvasáshoz. ez nem olyan rossz.
most elmondom, miért nem annyira veszélyes, ha okosan nézel bele a napba!
a szem és a látás a legfontosabb érzékszerved, ezért elég jó védelemmel van ellátva. ott van a szemhéj, utána a pupilla, ami szabályozza a beeső fényt. eleve azt mondtam, hogy csukott szemmel felnézel a napra, majd a hő és fény változásával beállítod, hogy pont az elméd közepébe vetüljön a fény a pupillán keresztül. ez nem biztos, hogy elsőre sikerül, de nagyon közel leszel hozzá, kinyitod a szemed egy pillanatra, becsukod, ha nincs centerben, módosítasz és ismét kinyitod, esetleg félig hunyorítva mindkét szemedbe külön-külön bevezeted. pont a közepébe, ez fontos. ez egy nagyon rövid flash és pont emiatt nem lesz semmi baja a szemednek, mert az nem olyan, hogy felnézel a napra és kész, megvakultál. a fényérzékeny sejteknek túl kell töltődniük ahhoz, hogy kiégjenek, de nem hagysz rá elég időt.
nem túl hosszú idő után (1 év), tudni fogod, mikor merre van a nap körülötted. ezt hívom én a nap útjának.

régen az volt az elmélet, hogy a világ föld központú, majd, hogy nap központú. viszont lassan kiderül, hogy minden relatív, így az én nézőpontomból a nap kering a föld körül (mármint nem mindig, hanem ha épp úgy akarom). felvázolom az energiavonalakat a mostban, a múltban, a jövőben, önmagamat a földhöz láncolva és a nappal kitámasztva. mivel tudom a nap útját, így kirajzolom magam köré az “aranykört”, ez azért jó, mert a repülő csakráknál nagyon jól fog jönni, ezt is mindjárt leírom.
ha lenne egy ekkora tűzforgód és megpörgetnéd, az úgyanígy kirajzolná ezt a kört. ez gyakorlásnak is tök jó, mert szinte mindenki látott már ilyet valahol, így elég könnyű elképzelni.
persze ez már csak belemagyarázás, de fölöttem 12 órán áll a nap, az meleg, fényes, fehér, alattam meg a sötét nap, ami a múlt, az éjszaka, ebből egyszerűem csinálhatsz egy “naprendszer” szintű chi erőt.

amikor ez már készség szinten megy, akkor érdemes bekapcsolni a zodiákust (csillagképek) ezzel növelve a nagyságod és az energiaszinted. nem kell egyből a végtelenre gondolnod, hanem szépen fokról-fokra.


google translate >>


never look into the sun because they say it’s dangerous!

I’ve been looking at the sun every day since 98 and I’ve looked at the total eclipse. that is, without sunglasses. I’ve been staring at monitors for 30 years, I’m diabetic and over 50 I need half diopter glasses for reading. it’s not that bad.
now I’ll tell you why it’s not so dangerous if you smartly look into the sun!
eyes and vision are your most important senses, so they are pretty well protected. there is the eyelid, followed by the pupil, which regulates the incoming light. I said in the beginning that you look up at the sun with closed eyes, and then with the change of heat and light you adjust so that the light is projected right into the center of your mind through the pupil. this may not be successful the first time, but you will be very close to it, you open your eyes for a moment, close it if it is not in the center, adjust it and open it again, perhaps half-squinted and introduce it into both eyes separately. right in the middle, that’s important. it’s a very short flash and your eyes won’t be harmed because of that, because it’s not like you look up at the sun and that’s it, you’re blind. the photosensitive cells need to be overcharged to burn out, but you don’t allow enough time.
after not too long (1 year), you will know when the sun is around you. this is what I call the way of the day.

long ago, the theory was that the world was earth-centered, then sun-centered. however, it slowly turns out that everything is relative, so from my point of view the sun revolves around the earth (that is, not always, but when I want it to). I outline the energy lines in the present, the past, the future, chaining myself to the ground and supported by the sun. since I know the path of the sun, I draw the “golden circle” around me, this is good because it will come in very handy with the flying chakras, I’ll write about that as well.
if you had a fire wheel that big and you spun it, it would draw this circle. this is also very good for practice, because almost everyone has seen something like this somewhere, so it’s quite easy to imagine.
of course, this is just an explanation, but above me the sun stands at 12 o’clock, it is warm, bright, white, and below me is the dark sun, which is the past, the night, you can easily make a “solar system” level of chi power from this.

when it’s already at the skill level, it’s worth turning on the zodiac (constellations), thereby increasing your size and energy level. you don’t have to think about infinity right away, but step by step.

féregjárat | wormhole?

pár napja elmondtam egy fórumon, hogy miképp tologatom a térelemeket és az egyik fórumtárs megjegyezte, hogy akkor úgy mint a tetrisben. igen, pont úgy. mondtam már, hogy mennyire fontosak számomra a játékok, mindegyiket egy tréningnek tartom az életre.
elkezdtem írni ezt a bejegyzést, félretettem, de tegnap este pont erről volt szó a tv-ben, így elővettem. arról beszéltek, hogy van egy elméleti hullámhajtómű, ami kb 10x fénysebességre képes, ami nem rossz. nem igazán hallottam, mert üvöltött a zene és félig rajtam volt a fejhallgató. a másik a klasszikus féregjárat, ahol meggőrbíted a teret és a két pont között nyitsz egy átjárót. ezt nem nagyon lehet kivitelezni, mert hatalmas energia kell hozzá, és nem is túl biztonságos.

én egy kicsit máshogy csinálnám, valahogy úgy, mintha a tér egy fecskendőben lenne, és összesűrítenéd, mint a benne lévő levegőt. majd amolyan hernyó (harmónika) mozgással haladnánk előre. összetolod a tér két elemét, és amikor szétnyitod, az űrhajót abba a tér részletbe helyezed, amerre haladni akarsz. szó van róla, hogy nem csak az idő relatív, hanem a sebesség, távolság, és akkor nyilván az elmémben a gondolatok. amíg nincs olyan hajtómű, ami így módosítja a teret és az időt, addig fejben utazgatok. lehet, hogy a hullámhajtómű valahogy így működik, csak akkor nem értem a 10x sebeséghatárt.


google translate >>


a few days ago I told a forum how I move the space elements and one of the forum members commented that it was like in tetris. yes, that’s right. I’ve already said how important games are to me, I consider each of them a training for life.
I started to write this post, I put it aside, but last night it was on TV, so I picked it up. they talked about there being a theoretical wave engine capable of about 10x the speed of light, which isn’t bad. I couldn’t really hear because the music was blaring and I had my headphones half on. the other is the classic wormhole, where you bend the space and open a passage between the two points. this is not very feasible, because it requires a lot of energy, and it is not very safe.

i would do it a little differently, sort of like the space is in a syringe and you compress it like the air in it. then we would move forward with a kind of caterpillar (accordion) movement. you push the two elements of the space together, and when you open them apart, you place the spaceship in the part of the space where you want to move. it’s about the fact that not only time is relative, but also speed, distance, and then obviously the thoughts in my mind. until there is an engine that modifies space and time in this way, I travel in my head. maybe the wave gear works like this, but then I don’t understand the 10x speed limit.