Skip to main content
Chaos Meditation Center

az élet fája – energiaminták

google translator

ha sikerült behúrozni magad és életre kelteni az élet fáját a csakra rendszerrel, akkor ideje továbblépned.
ha az energiát a csak korona csakrától a gyökércsakráig áramoltatod, akkor nem vagy más, mint egy vezeték, de még az sem, mert az kétirányú.
ha megnézed az élet fáját, akkor láthatod, hogy a gyökérnél és a koronánál visszahajlik.


if you have managed to pull yourself in and bring to life the tree of life with the chakra system, it is time for you to move on.
if you flow the energy from the crown chakra only to the root chakra, you are nothing but a wire, but not even that, because it is bidirectional.
if you look at the tree of life, you can see it leaning back at the root and crown.

tree of life

ez egy visszacsatolás, de én nem így szoktam, vagyis persze ez az alapja.
a külső nagy ovális kirajzolja az aurát, de az energiahuzalok egy részét a testem közepébe csatolom vissza, alulról is és fölülről is, így kapok egy nyolcast, ami nálam a legvégső határ és elfordítva a végtelen jele.


it’s a feedback, but I’m not used to it, so of course that’s the basis.
the large oval on the outside draws the aura, but I attach some of the energy wires back to the center of my body, both from below and above, so I get an eight, which is the ultimate limit for me and is the sign of infinity.

“Space the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise.It’s continuing mission,To explore strange new worlds,to seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.”

mivel az energia mozog, a külsö oválist/oválisokat forgassuk meg, a legjobb, ha többet forgatsz ellentétes irányba.
a belső nyolcast, ami valójában egy sokszorozott nyolcas a csakrákon átvezetve (persze minden formája megvan), azt egy kicsit eltorzítva képzelem el vagyis a közepe nem egy pontba fut össze, hanem csak szemből nézve látszik így és beleszövöm a möbius szalag megjelenését, ami számomra a kontinuitást jelenti.
persze ez is forog a testemben, de nem csak függöleges helyzetben, hanem minden irányban, mint a giroszkóp.


since the energy is moving, rotate the outer oval (s), it is best to rotate more in the opposite direction.
the inner eight, which is actually a multiplied eight through the chakras (of course it has all its forms), I imagine it a little distorted, i.e. its middle does not run together at one point, but only looks like this from the front and weaves the appearance of the möbius strip, which for me means continuity.
of course it also rotates in my body, but not only in a vertical position, but in all directions like a gyroscope.

flying chakras

forgathatod a sikokból kimetszett köröket is, így kapsz egy elég komplex energiamintát, amit érdemes jól begyakorolni, mert ha ez megvan, akkor szinte bármit meg tudsz alkotni a meditáció közben.
itt egy gyermekded rajz erről az egészről.


you can also rotate circles cut out of the planks, giving you a fairly complex pattern of energy that is worth practicing well, because if you have it, you can create almost anything while meditating.
here is a drawing of your child about all this.

enery system

na közben eszembe jutott, hogy mentettem pár hasonló pint, ahol ezek sokkal jobban meg vannak rajzolva:


na meanwhile I remembered saving a few similar pints where they are much better drawn:

mentett pinek|saved pins »