Skip to main content
Chaos Meditation Center

missile command

ez nem az a post, amire az előbb utaltam, de nagyon hasznos, és régóta be akartam tenni ezt a játékot. ez egy kiegészítés shivához, meg a harchoz. akkor most felejtsd el, hogy shivaként táncolok. az csak akkor van, amikor bulizok vagy sok időm van és egy kezdővel harcolok.

nézd meg ezt az ősi játékot, nagyon egyszerű, de közben nagyon nehéz és sok mindenre megtanít. a földet véded egy támadás ellen, ami minden irányból érkezik. számít az irány, a sebesség a távolság, és a támadó erő nagysága és az idő, mikor mit hová teszel le. ez egy valódi háborús játék. mondtam, hogy a mély, selymes basszussal teszek le a térben különböző pontokat, amiket ott kinyitok. ez olyan, mint amikor az univerzum megszületett egy pontban és megnőtt, hasonló működés, csak más funkció. előre kell gondolkodni és nagyon gyorsan számolni. nem egyszerű.

nincsenek hullámok, támadnak, te védekezel, kijelölöd a pontot a térben és egyenesen odabaszol. nincs idő tökölni, mert elbukod.


google translate >>


this is not the post I was referring to before, but it’s very useful, I’ve been wanting to put this game in for a long time. it is an addition to shiva and the fight. then forget me dancing as shiva now. it’s only when I’m partying or have a lot of time and I’m fighting a beginner.

check out this ancient game, it’s very simple, but at the same time, it’s very difficult and teaches you a lot. you defend the land against an attack that comes from all directions. what matters is the direction, the speed, the distance, and the size of the attacking force and the time, when you put what where. this is a real war game. I said that with the deep, silky bass, I set different points in the space, which I open there. it is like when the universe was born in one point and grew, similar operation, only different function. you have to think ahead and calculate very quickly. not simple.

there are no waves, they attack, you defend, mark the point in space and fuck straight there. there is no time to screw up because you will fail.