Skip to main content
Chaos Meditation Center

maria sharapova

https://www.instagram.com/mariasharapova/

ő nagyon speciális nő nekem és különleges helyet foglal el az elmémben. régen leginkább a sportot néztem, mert az volt élőben és elég sok női tenisz ment a tv-ben. ez tök jó volt nekem, mert csinos lányok miniben táncoltak egy keretben, közben egy gömböt pörgettek és ütögettek szögekben.
szuper.
nyilván könnyen kiszúrtam maria-t, mert az “egyik” legszebb lány volt a mezőnyben, láttam rajta, hogy koncentrál, igyekszik, harcol, soha nem adja fel, könnyű volt azonosulni ezzel. elkezdtem “foglalkozni” vele és volt egy olyan szokása, hogy ökölbe szorított kézzel ütögette a combját, mintha energiát kérne és ez felhívás volt egy keringőre.
most akkor arról, hogy miért különleges. az US open volt az első valódi megerősítés nekem, minden klappolt és a végén mintha hallottam volna valami olyasmit, hogy “benne vagy a fejemben”. ezt nem tudom megerősíteni, lehet, hogy csak egy érzés volt, de ezért akkor teljesen kiemeltem a tömegből és magam mellé helyeztem, de nem csak úgy simán, hanem képzeletben összekötöztem magam vele. mintha állandóan fognám a kezét, ami egy szalaggal körbe lenne fonva, ugyanakkora volt, mint én, közöttünk valamiféle félig áteresztő tükör és mindent megpróbáltam áttükrözni neki.
minden pillanatban vele voltam, ha megsérült gyógyítottam, vele éltem, vele aludtam.
egy nagy probléma van ezzel, hogy ha akkor találkozunk, amikor egészséges vagyok és minden rendben, akkor mindent megnyer “nekem”, de hát sérült voltam és maximum 3 %-kon ketyegtem. ez azért gond, mert sharapova mindig a határokon mozgott. nézd vissza nyugodtan, nem középre üti a labdát, hanem a vonalra, de nálam nem volt meg az egyensúly és a precízió, így simán bevállalom, hogy a labdák többsége miattam lett out. ez azért rossz, mert annyira akartam őt támogatni, hogy ez a visszájára ütött. ezt nyugodtan hidd el nekem és utólag behúzhatsz pár tornagyőzelmet és 2-3 grand slamet neki.
az a baj, hogy ilyen direkt kötéseket csak akkor csinálok, ha biztos vagyok abban, hogy ez nagyon jó, és nagyon nehezen engedem el.
külön köszönöm neki, hogy mostanában több személyes tartalmat oszt meg az instán, mert még most is vele vagyok és követem, szeretem.
ez annyira különleges kötödés volt az elmémben, hogy 20 évig senkit se kötöttem így magamhoz, pár hónapja bekerült egy twitch lány, nem mondok nevet, mert ez igazából csak nekem érdekes.


google translate >>


she is a very special woman to me and holds a special place in my mind. I used to watch mostly sports because it was live and there was quite a lot of women’s tennis on TV. it was really good for me, because pretty girls in minis were dancing in a frame, while spinning a ball and hitting nails.
super.
I obviously spotted Maria easily, because she was “one” of the most beautiful girls in the field, I could see that she concentrates, tries, fights, never gives up, it was easy to identify with her. I started to “work” with him and he had a habit of hitting his thighs with clenched fists as if he was asking for energy and this was an invitation to a waltz.
now about why it is special. the US open was the first real confirmation for me, everything clicked and at the end it was as if I heard something like “you’re in my head”. I can’t confirm this, maybe it was just a feeling, but that’s why I took him out of the crowd and placed him next to me, but not just like that, but connected myself with him in imagination. as if I were constantly holding his hand, which was wrapped around a ribbon, he was the same as me, between us there was some kind of semi-permeable mirror and I tried to reflect everything to him.
I was with him every moment, when he was injured I healed him, I lived with him, I slept with him.
there is a big problem with this, that if we meet when I’m healthy and everything is fine, then he wins everything “for me”, but then I was injured and ticked at a maximum of 3%. this is a problem because Sharapova has always been on the edge. look back calmly, he doesn’t hit the ball in the middle, but on the line, but I didn’t have the balance and precision, so I simply admit that most of the balls were out because of me. it’s bad because I wanted to support him so much that it backfired. trust me and you can win a couple of tournaments and 2-3 grand slams for him afterwards.
the problem is that I only make such direct connections when I am sure that it is very good, and it is very difficult to let go.
I especially thank him for sharing more personal content on Instagram, because even now I’m with him and follow him, I love him.
it was such a special bond in my mind that I didn’t bond with anyone like that for 20 years, a few months ago a twitch girl joined, I won’t say her name, because it’s really only interesting to me.

from the river to the sea 2.0

leírom picit másképp, hátha úgy jobban megérted.

nem a szabadságot véded, hanem a terrort támogatod, és beviszed az egyetemre. a szabadság a túszoknál kezdődik és gázában ér véget.
hol húzod meg a határt? 50 túsz még belefér, de 250 már nem, és gázában 25 ezer halott még oké, de 30 ezer már nem?
egy áldozat sem fér bele semmelyik oldalon, soha, semmikor.
ez egy ilyen egyszerű történet.


google translate >>


I’ll describe it a little differently so you can understand it better.

you are not defending freedom, you are supporting terror and bringing it to the university. freedom begins with the hostages and ends in Gaza.
where do you draw the line? 50 hostages can still fit in, but not 250, and 25 thousand dead in Gaza is still okay, but not 30 thousand anymore?
no victim fits in on either side, ever, ever.
it’s such a simple story.

from the river to the sea

látom, hogy szerte az usa-ban demonstrálnak ezek a kvalifikált, humánus és nagyon békeszerető egyetemisták, miközben szétverik az egyetemet.
nem megyek bele a részletekbe, mert csak elküldenék megint mindenkit a picsába, de a lényeg annyi, hogy húzzon vissza mindenki tanulni, amíg még van hova. ti akik ott demonstráltok, teljesen tévúton jártok.
a jelenlegi probléma gyökere egy hamaszos terrortámadás és az elhurcolt túszok. izrael csak válaszolt. lehet vitatkozni, hogy ez mennyire volt arányos.
több száz éves sérelmeket hurcoltok magatokban és folyamatosan a múltban éltek, így mikor fogtok előre haladni?
akkor lenne elfogadható ez a demonstráció, ha úgy tüntetnél gázá-ért, hogy közben a terror befejezésére és a túszok elengedésére is felszólítod a hamaszt.
addig ez az egész egy hatalmas fake. netanjáhú egy öreg fasz, nyilván nehezen tud változni, de te meg ráléptél a gyűlölet útjára, miközben előtted az élet. meddig akartok még gyűlöletben élni, nem fértek el egymás mellett?
ajánlom figyelmedbe ezt a játékot, gondolom nem ismered, mert szappant eszel szabadidődben. ez egy elég régi alapjáték “counter strike”, a terroristák és a speciális egységek harcolnak egymás ellen.
egyszerű, ki kell szabadítani a túszokat, megcsinálod vagy meghalsz.
figyelmedbe ajánlom, hogy nincsenek a pályán civilek, aki mögé a hős terroristák elbújhatnak.

Counter-Strike: Source

*kiegészítés: egész nap a cnn megy a tv-ben, látom milyen táblákkal demonstráltok. tudom azt is, hogy gáza egy csomó segélyt kapott, amiből bunker és rakéta lett. közben azt látom, hogy a zsidók kizöldítik a sivatagot.
szerinted melyik a jobb?


google translate >>


I see these qualified, humane and very peace-loving college students demonstrating all over the USA, while they are destroying the university.
I won’t go into the details, because I would just send everyone to hell again, but the point is that everyone should go back to study while there is still room. those of you who demonstrated there were completely wrong.
the root of the current problem is a malicious terrorist attack and the kidnapped hostages. Israel just answered. it is debatable how proportionate this was.
you are carrying hundreds of years of grievances and constantly living in the past, so when are you going to move forward?
this demonstration would be acceptable if you demonstrated for Gaza while also calling on Hamas to end the terror and release the hostages.
until then, this is all a huge fake. netanjáhú is an old dick, it’s obviously hard for him to change, but you started the path of hatred while life is ahead of you. how long do you want to live in hatred, you can’t live next to each other?
I recommend this game to your attention, I guess you don’t know it because you eat soap in your free time. it’s a pretty old basic game “counter strike”, terrorists and special units fight against each other.
simple, free the hostages, do it or die.
please note that there are no civilians on the field behind which the heroic terrorists can hide.

*addition: CNN is on TV all day, I can see the signs you demonstrated with. I also know that Gaza received a lot of aid, which turned into bunkers and rockets. meanwhile I see that the Jews are turning the desert green.
which do you think is better?

vibe chemistry

ez egyszerű lesz és már magadtól is tudod, a kezdők miatt írom csak le.
a másik alap egység a szenzorok közül a hang, de az egy analóg cucc, ahol ugyan van valami digitális átalakító, de sokkal lassabb, kisebb a sávszélesség és kisebb a teljesítmény. ha ott matatok, maximum valami hullámot tudok benned generálni.
ez lehet, hogy megmozgat benned valamit, de nem igazán tudok vele alakzatokat rajzolni és innen kellene tovább haladni a grafikai rész felé.
azért nézem a zenei streameket, mert ott ugyanazt hallgatjuk és az alap vibrálás ugyanaz, nekem ezt csak ki kell egészítenem, ami sokkal egyszerűbb. ráadásul nem is kell, hogy megjelenjen benned a gömb, a piramis vagy a kocka vagy bármi, simán csak próbálok ráerősíteni az úgyis keletkező pozitív vibrálásra, hogy jó érzéssel térj haza és legközelebb is ott legyél. több pozitív vibrálás, nagyobb erő, több negatív szart tudok ellensúlyozni.
mondtam már, hogy nem kell mindenkinek ilyen meditációs mesternek lennie, csak érezd jól magad, közben én majd használom az agyadat.
nem magamért, hanem miattad, mert tudom, hogy ez jó lesz neked.
tisztelet az összes fesztiválnak és az összes streamernek. együtt változtatjuk meg a világot.

*kiegészítem.
a zenészeknek, a sportolóknak, a hírolvasóknak és az összes embernek.
nekem minden és mindenki jó, kivéve a szart és valójában nincs is semmilyen szabály, csak ez az egy kivétel.
persze van egy ilyen fura dolog, hogy én döntöm el, hogy számomra mi a szar és te is úgyanúgy magadnak, de van egy nagy közös halmaz, ami mindenkinek jó, esetleg semmilyen és mi az, ami egyértelműen szar mindenkinek.

*kiegészítés 2
ezt csak a hekkelés nácik kedvéért, mert biztos ilyenek is vannak. a fesztivál népének simán csak megpróbálom emelni a vibráció szintjét, mintha együtt táncolnánk egy jó buliban, akiknek meg elkapom a szemét, azoknak próbálom upgradelni a hardverét.
amúgy az évek alatt több módszert is kidolgoztam, a szemen keresztül “behatolás” csak a hekkelés gyorsaságát és a pontosságát növeli, megy az máshogy is, mert a hasonló működésű terület valószínű nálad is ugyanott van.
biztos sokat beszélek erről a képzeletbeli dologról, de én hosszú évek óta ebben élek, ezt gyakorlom, ezt csinálom.


google translate >>


it will be simple and you already know it yourself, I’m only writing it for beginners.
the other basic unit among the sensors is the sound, but it is an analog thing, where there is a digital converter, but it is much slower, has a lower bandwidth and lower power. if I dance there, at most I can generate some wave in you.
this might stir something in you, but I can’t really draw shapes with it, and from here I should move on to the graphic part.
I watch the music streams because we listen to the same thing there and the basic vibration is the same, I just have to supplement this, which is much simpler. moreover, you don’t even need to have the sphere, the pyramid or the cube or anything, I’m just trying to reinforce the positive vibrations that are already created so that you return home with a good feeling and be there next time. more positive vibes, more power, I can counter more negative shit.
I already said that not everyone needs to be such a meditation master, just have fun, I’ll use your brain in the meantime.
not for myself, but for your sake, because I know it will be good for you.
respect to all festivals and streamers. together we will change the world.

*I will add.
for musicians, athletes, newsreaders and all people.
everything and everyone is good to me, except shit, and in fact there are no rules, only this one exception.
of course, there is such a strange thing that I decide what is shit for me and you decide for yourself as well, but there is a large common set that is good for everyone, maybe nothing and what is clearly shit for everyone.

*addition 2
this is only for the sake of hacking nazis, because there are certainly such. I just try to raise the vibration level of the people of the festival, as if we were dancing together at a good party, and I try to upgrade the hardware of those whose eyes I catch.
anyway, I have developed several methods over the years, “penetrating” through the eyes only increases the speed and accuracy of hacking, it can be done in other ways, because you probably have the same functional area in the same place.
I’m sure I talk a lot about this imaginary thing, but I’ve been living this, practicing this, doing this for many years.

addition

akkor most ide végre berakom a figyelmeztetést, lehet hogy sok az ismétlés. ez azért van, mert nem emlékszem pontosan, hogy mit írtam már le, de nem is igazán érdekel. időnként átgondolom, hogy mit csinálok és miért, majd leírom. ha érdekel össze tudod hasonlítani, hogy van-e valami változás, de az biztos, hogy mindig az utolsó a legfrissebb verzió. amúgy, ha jól emlékszem régebben rövidebben írtam, hogy közben gondolkodjál, mostanában meg bővebben, hogy jobban érthető legyen.

azért nyomatom ezt a tér-idő manipulálást, hogy megértsd, gondolatban nincsenek határok és számomra ez a valóság. mondtam, hogy ezt nem tudom bizonyítani, de észre se vennéd, hogy odébbtoltam egy galaxist 10 ezer fényévre, legkorábban, amikor ideér a fény és meglátod, de akkor meg úgyse értenéd, szóval ez a része tökmindegy. azért van 7 univerzumom, mert azt hallottam annyi van. nekem bőven elég ez az egy, amiben élünk, az viszont kell nekem.
belegondolsz 40 éve szinte semmit sem fejlődött az űrkutatás, most musk összerakott pár rakétát, lett belőle egy nagy, de úgyanúgy csak erőlködünk, hogy feljussunk az űrbe és kurva lassan haladunk. nekem ez nem elég, bealszom közben, már csak gondolatban is.

egyébként egyáltalán nem ezzel kell foglalkozni, hanem a földre fókuszálni, hiszen egy kalap szar itt minden. mondtam, hogy összevontam pár meditációt, de létrehoztam egyet vagyis ez már létezett, csak most több energiát koncentrálok ide. ez egy node one redirect vagyis egy energiakör a saját rendszerünkben, hogy ide fókuszáljunk. ez nem valami korlát, mindenki repkedhet kedvére, ez inkább egy minimum. mondjuk én az egésszel is foglalkozok, mert az egy az az egész egyben. nézelődök, tolvajkodok és közben hekkelek. én vagyok az idegen a többi rendszerben.

ezt a “szuperszámítógépet” úgy képzelem el, hogy emberek csoportja gondol dolgokra. nem kell mindenkinek ugyanolyan szinten állnia a meditációban, aki nem olyan gyakorlott, majd kap egy kivonatot.
mint valami seti program, kihasználom a felesleges kapacítást. azt még nem tudom mire, nekem igazából mindegy, csak valami értelmes feladat legyen. ezt együtt kellene kitalálni és közösen jó dolgokat csinálni.


google translate >>


then I’ll finally put the warning here, it might be a lot of repetition. it’s because I don’t remember exactly what I’ve already written, but I don’t really care. from time to time I think about what I do and why, and then I write it down. if you are interested, you can compare whether there are any changes, but it is certain that the latest version is always the latest. anyway, if I remember correctly, in the past I wrote more briefly so that you could think while doing so, and more recently to make it easier to understand.

I am printing this space-time manipulation so that you understand that there are no boundaries in thought and this is reality for me. I said that I can’t prove this, but you wouldn’t even notice that I moved a galaxy 10,000 light years away, at the earliest, when the light reaches here and you see it, but then you wouldn’t understand anyway, so that part doesn’t matter. I have 7 universes because I heard there are so many. this one we live in is more than enough for me, but I need that one.
think about it, 40 years ago, space research progressed almost nothing, now Musk put together a couple of rockets, it became a big one, but we’re still trying to get into space and we’re moving very slowly. it’s not enough for me, I fall asleep in the process, even just thinking about it.

otherwise, you don’t have to deal with this at all, but focus on the ground, because everything here is a hat shit. I said that I combined a couple of meditations, but I created one, that is, it already existed, only now I am concentrating more energy here. this is a node one redirect, i.e. an energy circle in our own system to focus here. this is not a limit, everyone can fly as they please, it is more of a minimum. let’s say I also deal with the whole, because the one is the whole in one. I look, I steal, and I hack. I am the alien in the other systems.

I imagine this “supercomputer” as a group of people thinking about things. not everyone needs to be at the same level in meditation, those who are not so experienced will then receive an extract.
like some set program, I use the excess capacity. I don’t know what yet, it doesn’t really matter to me, as long as it’s a meaningful task. we should figure this out together and do good things together.

I got a little carried away

fasza, akkor megint kisírtam magam egy időre, de peresze a lényeg megint kimaradt, mert kiakadtam és káromkodnom kellett.

a mai CPU-ban van egy alap frekvencia, ami a teljesítmény függvényében változik. a GPU-ban van matematikai és fizikai egység és végig arról beszéltem, hogy alakzatokat rajzolok a térbe, majd fizikával keltem életre, de nem ez a lényeg, hanem az FX egység.
még régebben mondtam, hogy az élet egy játék és, ha ismerjük a csalás kódot, akkor bármit megtehetünk. most sokkal inkább úgy gondolom, hogy erre nincs is szükség, hanem szépen felvázolod a térben az erővonalakat, megalkotsz pár buborékot, ami egy adott terület egyesített energiagömbje és elkezded használni azt a képességet, amivel egy játéban csinálod a trükköket. ha a számítógép valóban valamiféle másolat rólunk, akkor ennek bennünk is léteznie kell.
akkor most megismétlem, hogy ez bennem működik és ez nem véletlen, hanem ezt akarom csinálni, összekötni a rendszereket és mozgatni ezeket a térben és esetleg az időben. ezt érzem is magam körül. ez ilyen megremeg a tér és csúszik érzés és nem a fejemben, hanem körülöttem. nem tudom ezt bizonyítani, ezért próbálom az érzéseket átadni. meg azért is szeretném, hogy ha többen így tudnánk működni, mert simán lehet, hogy egyedül kevés vagyok ehhez. gondolj arra, hogy a játékra használt komolyabb gépekbe több videókártyát és akár processzort is betesznek. valamiféle emberi szuperszámítógépet próbálok létrehozni, és azért zavar a sok háború, gyűlölködés, éhezés vagyis a negatív energia, mert visszahúz. olyan ez, mint egy kártékony kód a rendszerben.

ezt az egészet akkor most felejtsd el, mert szinte biztos, hogy nem kell átrendezni a teret és valószínű, hogy az időt nem lehet módosítani, csak gyorsabban haladni benne azzal, hogy nagyobb teljesítményen járatod az agyad és hamarabb végzel a feladatokkal, de azért jó lenne ezt a képességet birtokolni.

egyébként gondolom nincs ilyen külön GPU, CPU a fejünkben, van valami központ, ahonna vezérled az egészet, idegrendszer, amin ide-oda küldöd a parancsokat és a neuronhálózat, amiben a különböző feladatokra dinamikusan allokálok erőforrásokat. ezért tudom az egész elmémet elérni és meditációra használni.


google translate >>


damn, then I cried myself out again for a while, but the point was missed again, because I freaked out and had to swear.

today’s CPU has a base frequency that changes depending on performance. the GPU has a math and physics unit and I talked all along about drawing shapes in space and then bringing them to life with physics, but that’s not the point, it’s the FX unit.
I said before that life is a game and if we know the cheat code, we can do anything. now I think much more that there is no need for this, but you nicely outline the lines of force in the space, create a few bubbles, which are the combined energy spheres of a given area and start using the ability with which you do the tricks in a game. if the computer is really some kind of copy of us, then it must also exist in us.
then now I repeat that this works in me and this is not accidental, but this is what I want to do, to connect the systems and move them in space and possibly in time. I feel this around me. this is how the space shakes and feels like it’s slipping, and not in my head, but around me. I can’t prove it, that’s why I’m trying to convey the feelings. I also wish that more of us could work this way, because I may simply not be enough for this alone. consider that more video cards and even processors are installed in more serious machines used for gaming. I’m I’m I’m trying to create some kind of human supercomputer, and the many wars, hatred, starvation, i.e. negative energy, bothers me because it pulls me back. it is like a malicious code in the system.

forget all of this for now, because it’s almost certain that you don’t need to rearrange the space and it’s likely that you can’t change the time, you can just move faster by making your brain work at a higher capacity and finish the tasks sooner, but it would be nice to have this ability.

anyway, I don’t think there is such a separate GPU or CPU in our heads, there is some center where you control everything, a nervous system, through which you send commands here and there, and a neural network, in which I dynamically allocate resources for different tasks. therefore I can access my whole mind and use it for meditation.

a little addition to this GPU thing

játszuk ezt az élet nevű játékot, hardcore módban, mert most mondom, hogy nincs olyan, hogy mentés, meg újjászületés, ezt felejtsd el. na szóval nekünk egy high-end harver van az agyunkban, ezt gondolom nem kell magyarázni, mert a galamb is ezt játsza, csak valamivel kisebb aggyal. szóval olyan, mintha a csúcstechnikával minecraftoznál, bőven van még benne tartalék. oké, gondolj a CPU-ra, a GPU-ra, meg csak úgy egy számítógépre. fizikai egység, matematikai, több mag, párhuzamos feldolgozás, logikai egység, FX egység és így tovább, keress rá a neten. ez mind benned van, én ezeket használom aktívan. mivel ráírok a valóságra, olyan, mintha írtam volna az élet játékhoz egy mod-ot.
https://store.steampowered.com/app/4000/Garrys_Mod/

oké és most csak hidd el, mert nem tudom bizonyítani, de ebben a játékban megállítottam az időt és kedvemre mozgatom az elemeket a térben és időben. amikor nagyobb teljesítményen dolgozm, akkor megremeg a tér körülöttem.

most nem fogsz szeretni, de leszarom, mindenki megbaszhatja a jó kurva anyját. pár dollárért szétbasszátok körülöttem a világot. remélem amikor megdöglesz, aranyba öntenek és úgy kerülsz a szemétdombra. gondolkozz már egy kicsit. annyira elkúrtatok mindent a pénz és a gazdagság miatt, hogy ha most mindent elkezdenél jól csinálni, kellene legalább száz év kijavítani.

most ide képzelj el egy kívételt, azokat akiket beraktam az elmémbe és azokat akiket berakhattam volna, de nem tudok róluk.

egyedül vagyok a sötétben, mindig, minden percben. érted dolgozom, nem azért mert annyira szeretlek, hanem mert te és én egy vagyunk, nem érted dolgozok, hanem az egyért, ami az én saját álmom, ami ez az egész világ és univerzum. én a jövőben élek és azt valósítom meg, de nem csak magamnak, hanem mindenkinek.


google translate >>


let’s play this game called life, in hardcore mode, because I’m telling you now that there is no such thing as rescue and rebirth, forget about that. so we have a high-end harver in our brains, I think there is no need to explain this, because the pigeon also plays it, only with a slightly smaller brain. so it’s like you’re minecrafting with high tech, it still has plenty to spare. ok, think cpu, gpu, and just a computer. physical unit, mathematical, multi-core, parallel processing, logical unit, FX unit and so on, search for it on the net. it’s all in you, I use them actively. since I’m writing on reality, it’s like writing a mod for the game of life.
https://store.steampowered.com/app/4000/Garrys_Mod/

ok and now just believe it, because I can’t prove it, but in this game I stopped time and I move the elements in space and time as I please. when I work at higher performance, the space around me shakes.

you won’t love me now, but I’m sorry, everyone can fuck the mother of the good whore. for a few dollars you will destroy the world around me. I hope when you die, they cast you in gold and you end up in the trash heap. think a little. you’ve screwed everything up so much because of money and wealth, that if you started doing everything right now, it would take at least a hundred years to fix it.

now imagine an exception here, the ones I put in my mind and the ones I could have put in, but I don’t know about them.

I’m alone in the dark, all the time, every minute. I work for you, not because I love you so much, but because you and I are one, I work not for you, but for the one, which is my own dream, which is the whole world and universe. I live in the future and realize it, but not only for myself, but for everyone.

how to use your mind

ez se túl komplikált, pont ugyanúgy, ahogy az AI-t programozod. én elég sok erőforrást és területet elérek vagy legalábbis azt hiszem, de nem érdekelnek a mély számítások, az eredményre vagyok kíváncsi. szóval meghatározom és körülírom a feladatot, majd várom, hogy a gép kidobja az eredményt. gondolom veled is el előfordult, hogy valamilyen problémára nem tudtad a megoldást, lefeküdtél, de még azon töprengtél, elaludtál és amikor felkeltél kész volt a megoldás.
mondtam, hogy ez az egész egy sima visszafejtéssel kezdődött, nézz körbe, gondold át, hogy működik a számítógép, az operációs rendszer, a folyamatok és használd ezeket tudatosan, hiszen ezekkel az eszközökkel és programokkal magadat másolod.


google translate >>


it’s not too complicated, exactly the same way you program AI. I reach quite a lot of resources and areas, or at least I think so, but I’m not interested in deep calculations, I’m curious about the result. so I define and outline the task, and then wait for the machine to throw out the result. I think it has also happened to you that you didn’t know the solution to a problem, you went to bed, but you were still thinking about it, you fell asleep and when you woke up, the solution was ready.
I said that it all started with a simple reverse engineering, look around, think about how the computer, the operating system, the processes work and use them consciously, because with these tools and programs you are copying yourself.

graphic processing unit (GPU)

mondtam korábban, hogy ne nézz bele a szemembe, mert ellopom a lelked. persze igazából nem, hanem ott próbálok bejutni az elmédbe, hogy egy kicsit tuningoljam a rendszered. azt is mondtam, hogy az orrnyereg környékén kb a horizont vonalában van egy belső pont, ami az origó, ami köré rajzolok meditáció közben. szóval ezen az útvonalon “behatolva” éred el a grafikus központot és azt hiszem az összes többit is az elmédben. gondolj arra, hogy minden nagy igényű számításhoz a GPU-t használjuk, bányászat, renderelés, mesterséges intelligencia.
valójában az egyik nagy teljesítményű egységet egy más feladatra használok. amikor becsukom a szemem, olyan, mintha kilőnék pár programot az operációs rendszerben, mert több FPS-re van szükségem a játékban. persze, ha ezt a részét tudom irányítani az elmémnek, akkor nyilván a többit is.
ez ma éjszaka tudatosult bennem, miközben az egyik idegpályát javítottam a szememben.
ezt kiegészítem.
mondtam, hogy ritkán csukom be a szemem és inkább ráírok a valóságra. ez simán megy és gondolom azért van, mert nem a legrosszabb hardver van az agyamban.
bőven van még tartalék.


google translate >>


I told you before, don’t look into my eyes because I will steal your soul. of course not really, but I’m trying to get into your mind to tune your system a little. I also said that there is an inner point around the bridge of the nose, roughly on the horizon line, which is the origin, around which I draw during meditation. so by “penetrating” this route you reach the graphic center and I think all the others in your mind. think we use the GPU for all high-demand calculations, mining, rendering, artificial intelligence.
I actually use one of the high performance units for a different task. when I close my eyes it’s like firing some programs in the OS because I need more FPS in the game. of course, if I can control this part of my mind, then obviously the rest too.
this dawned on me tonight while I was repairing one of the neural pathways in my eye.
I will add this.
I said that I rarely close my eyes and prefer to write on reality. it goes smoothly and I think it’s because I don’t have the worst hardware in my head.
there’s still plenty to spare.

maybe it was just panic

mert egy kicsit tényleg megijedtem, de óráról-órára jobban vagyok, és sokkal könnyebben kezelem az energiát. a coachella sokat segített, rengeteg pozitív energia, ami gyógyít, és nagyon jó tréning. kezd visszatérni a régi erő és sebesség. azért ijedtem meg, mert ezek nem ilyen egyszerű átdugom a kábelt a másik routerbe, hanem olyan, mintha beégetnék egy módosítást az elmémbe. biztos vissza tudnám csinálni, csak nem szeretek visszalépni.


google translate >>


because I was really scared a little bit, but hour by hour I am better and I can manage the energy much easier. coachella helped a lot, lots of positive energy that heals and very good training. the old strength and speed are beginning to return. I was scared because these are not as simple as plugging the cable into the other router, but rather like burning a modification into my mind. I could definitely do it back, but I don’t like going back.

Older Entries »