Skip to main content
Chaos Meditation Center

az én űrhajóm | my spaceship

oké ez csak egy gondolatban létező űrhajó.
amikor elkezdtem mozogni a térben, akkor először ilyen pálcika embernek képzeltem magam, aki a csillagok között mozog, ahogyan a régi játékban összekötöd a pontokat. ez nagyon könnyű és gyors mozgás, de amikor elértem a 7 univerzuum szintet, akkor összeállt az egész egy ilyen kibaszott nagy monstrummá, amit úgy képzelj el, mint egy csillagrombolót a star warsból, ami ötvözve van a battlestar galactica és a stargate universe hajójával. tele fegyverrel és védelemmel. teljesen álcázott, de ez valójában egy party hajó, ahol jól érezzük magunkat és biztonságban vagyunk.
nah ez egy pár hete teljesen átalakult. eldobtam a megszokott hátsó hajtómű elgondolást és a motort a hajó közepére raktam. mivel fontos a redundancia, így nem egy központi híd van, hanem több azonos tudású, amik szinkronban működnek. a hajó kinézete is módosult, mert a tér minden irányban bejárható, így egy ötágú csillag alakú hajóra gondolok. gondoltam arra is, hogy elég egy sima kereszt, de a tengerekben a csillagok ötágúak, és a pentagon is létezik, meg ha megnézel egy bástyát, akkor a 4 szögű kevésbé jól védhető, mint egy ötszög, hiszen jobban körbe tudod lőni a támadókat. meg jobban is lehet manőverezni, ha az ágak végén vannak a sima hajtóművek. kérdezheted, hogy miért nem egy baszott nagy 3 dimenziós megakeresztre gondolok, de ugye van amikor el kell csusszanni szűk helyeken és így nem akadunk bele semmibe. a hajtás hibrid, ezt nem én találtam ki, de azt mondják jó és nyilván a csillagközi utazáshoz más módszerrel kell meghajtani az űrhajót, mint egy naprendszeren belüli drifteléshez, ezért kell a kétféle meghajtás.
a csillagközi utazáshoz valamiféle hullámhajtómű kell, ezt én gravitációs fekete lyuk motornak hívom és azért jó, ha a hajó közepén van, mert így sokkal jobban védhető, gondolj csak a star trek enterprise vicces gondoláira.
ez egy hullámhajtómű, szóval valami olyan designt képzelek el, mint hazimozi rendszer a szobádban, de nem 7.1 vagy ilyen nagyzolós kiépítésben, hanem inkább az elfeledett kvadro változatban. középen egy bazinagy erőmű, körben meg a kisebbek, amik az irányvektor alapján mozgatják a hajót. gondolom észrevetted, hogy ötágú és kvadro, nyilván akkor 5 van belőle, de mivel tudod, hogy fontos számomra a tükrözés, ezért nem is 5, hanem inkább 10 ilyen kisebb hajtómű van, amik a középső nagyból kiindulva mozgatják a hajót a megfelelő irányba.
egy másik gondolat, hogy miért jó, ha a hullámban utazunk és nem rajta. vannak a hullámlovasok, ez elég nehéz mutatvány meglovagolni a hullámokat, de van egy csomó videó, ahol feltűnik egy cápa a hullámban. na azok vagyunk mi. sokkal biztonságosabb benne lenni a hullámban, mint rajta egyensúlyozni.
pár szó a védelemről. minden űrhajón van valami energiapajzs, persze nálam is, de az csak a biztonság miatt. olyan anyagokból kell építkezni, amit nehéz átütni és gondolj a mostani tankokra, tele vannak szögekkel, hogy lepattanjon róla a lövedék, és most megint előhozom a tükröket, igen, olyan design kell, hogy a kívülről érkező romboló energia nagy részét visszatükrözze a semmibe. még egy dolog, hogy a vezérlés teljesen neuron alapú vagyis gondolatvezérelt, mert a harcban nincs időd tologatni a potmétereket, ott az is számít, mennyire vagy gyors.


google translate >>


ok it’s just an imaginary spaceship.
when I started moving in space, I first imagined myself as a stick figure moving among the stars, the way you connect the dots in the old game. it’s very easy and fast movement, but when i got to universe level 7, it all came together into this big fucking monster, think of it like a star destroyer from star wars, combined with a ship from battlestar galactica and stargate universe. full of weapons and protection. it’s completely disguised, but it’s really a party boat where we’re having fun and being safe.
Well, it was completely transformed a few weeks ago. I threw away the usual idea of a rear engine and put the engine in the middle of the boat. since redundancy is important, there is not one central bridge, but several with the same knowledge, which work synchronously. the appearance of the ship has also changed, because the space can be walked in all directions, so I am thinking of a ship shaped like a five-pointed star. I also thought that a plain cross would be enough, but in the seas the stars are five-pointed, and the pentagon also exists, and if you look at a bastion, the 4-pointed one is less well defended than a pentagon, since you can shoot the attackers around better. it is also possible to maneuver better if the smooth engines are at the end of the branches. you may ask why I’m not thinking of a fucking big 3-dimensional megacross, but there are times when you have to slide in tight places and that way you don’t get stuck in anything. the drive is hybrid, I didn’t invent this, but they say it’s good, and obviously for interstellar travel you need to drive the spaceship in a different way than for drifting within the solar system, that’s why you need two types of drive.
interstellar travel requires some kind of wave engine, I call this a gravity black hole engine and it’s good if it’s in the middle of the ship because it’s much better protected, just think of the funny gondolas of star trek enterprise.
it’s a wave drive, so I’m imagining a design like a home cinema system in your room, but not in 7.1 or such a large-scale configuration, but rather in the forgotten quadro version. a large power plant in the middle, and smaller ones in the circle, which move the ship based on the direction vector. I think you noticed that it is pentagonal and quadro, of course there are 5 of them, but since you know that reflection is important to me, there are not 5, but rather 10 of these smaller engines, which move the ship in the right direction starting from the big one in the middle.
another thought is why it is good to ride in the wave and not on it. there are the wave riders, it’s quite a difficult stunt to ride the waves, but there are a lot of videos where a shark appears in the wave. that’s us. it is much safer to be in the wave than to balance on it.
a few words about protection. every spaceship has some kind of energy shield, of course mine too, but it’s just for safety. you have to build from materials that are hard to punch through and think of today’s tanks, they are full of nails to bounce off the projectile, and now I bring out the mirrors again, yes, you need a design that reflects most of the destructive energy coming from the outside back into nothingness. one more thing is that the control is completely neuron-based, that is, thought-controlled, because in the fight you don’t have time to push the potentiometers, it also matters how fast you are.