Skip to main content
Chaos Meditation Center

regeneration

[nem tudom, lehet, hogy ez ismétlés]

erről tudom, hogy a nagy része új, de nem baj, viszont nem aludtam az éjszaka és lehet, hogy hülyeséget írok, igaz ez bármikor megeshet.

már beszéltem róla, hogy van egy gerincsérülésem, meg egy kicsit rossz a szemem és azért gondoltam, hogy beszélek erről egy keveset, mert az elmúlt hetekben rengeteget javult az állapotom.
akkor írok majd erről a sérülésről bővebben (a javításról), ha már majdnem tökéletes lesz minden, de nagyjából annyi, hogy a nyaki hetes csigolya farka letört, elmozdult és arra valahogy felcsavarodott az idegrendszerem. olyan érzés, mintha egy éket vertek volna a nyakamba és úgy érzem magam, mint a man in blackben edgar. szétesett a szerkezet (váz) és elmozdult rajta bunda.
ez nem lenne akkora baj, persze 23 éve fáj, de azt leszarom, ami zavar, hogy a bal agyfélteke kb 70 %-a kiesett és egy sötét űr lett. persze megkerülöm, meg kompenzálom, meg bevetek minden trükköt, de na, ezt úgy képzeld el, mint amikor van egy spéci tuning motorod, de kihagy a gyújtás, felpörög, viszont nem annyira, nem olyan gyorsan és közben beremeg meg dadog. persze így se rossz, de tudom milyen voltam 1998-ban és milyen vagyok 2001 óta. azóta meg kell osztanom az energiát, mert nem akarom elengedni az egyet, de közben javítanom kell az egyet, ami én vagyok.
a lényeg, hogy nagyon sokat javultam, nem tudom, hogy pontosan mennyit, egy fórumon 2 hónapja azt mondtam, hogy még egy év, amíg kijavítom magam, de lehet, hogy csak pár hónap lesz.
azért írom most ezt, mert, ha eddig bárki érzett bármit velem kapcsolatban, akkor ennek most meg kellett változnia és nem azt mondom, hogy most már megint sziszegek mint egy kigyó, de a szimmetria nagy része visszajött, és az egész testemen végig tudom futtatni a hullámokat úgy, hogy nem kell 20-30 centiket áthidalnom a sérült részeken. nem tudom, hogy ez neked mit jelent, nekem azt, hogy végre szabadon repülhetünk együtt. nem tudjátok, hogy mit tudok, mert 1998-ban még nem volt youtube és nem volt twitch, csak a tv és az olimpia meg ilyen szinte offline dolgok.

[*kiegészítés: szóval nem jött vissza teljesen a szimmetria, csak sokat javult, ezért van még hátra pár hónap.
a sziszegés meg nem azért van, mert kígyónak képzelem magam, hanem olyan gyorsan forog az agyam vagyis körülöttem minden, hogy egyszerűen nincs kedvem és időm kimondani a szavakat, ezért inkább sziszegek. ezt az állapotot amúgy nagyon szeretem, egy nagy baj van vele, hogy teljes álcában élem az életem és ahogy elkezdek sziszegni, borul minden. 2 nap után bevisznek és bezárnak, amit ugye nem igazán szeretek. mondjuk pont a pszichiátrián volt valaki, akivel szavak nélkül – gondolatban is perceket tudtam beszélni, pedig teljesen más volt, mint én és nem is igazán volt képben, de ez a része ment neki. ebből gondolom, hogy ez benne van mindenkiben, csak nem figyeltek erre, meg igazából senkit se érdekel, pedig ez olyan, mintha zenében beszélnél valakivel.]


google translate >>


[don’t know, maybe this is a repeat]

I know that most of it is new, but that’s okay, but I didn’t sleep last night and I might be writing nonsense, but that can happen at any time.

I’ve already talked about how I have a spinal injury and my eyesight is a little bad, and I thought I’d talk a little about it because my condition has improved a lot in the past few weeks.
I will write more about this injury (about the repair) when everything is almost perfect, but it is more or less that the tail of the seventh cervical vertebra was broken off, displaced and somehow my nervous system was twisted on it. it feels like a wedge has been driven into my neck and i feel like edgar in the man in black. the structure (frame) fell apart and the fur on it moved.
it wouldn’t be such a problem, of course it’s been hurting for 23 years, but what bothers me is that about 70% of the left brain hemisphere fell out and became a dark void. of course I’ll get around it, compensate, and use all the tricks, but imagine it like when you have a specially tuned engine, but it misses the ignition, revs up, but not so much, not so fast, and it shakes and stutters. of course it’s not bad, but I know how I was in 1998 and how I’ve been since 2001. since then I have to share the energy because I don’t want to let go of the one, but in the meantime I have to improve the one that is me.
the point is that I have improved a lot, I don’t know exactly how much, I said on a forum 2 months ago that it would be another year until I fix myself, but it might only be a few months.
I’m writing this now because if anyone felt anything about me until now, that had to change now, and I’m not saying that now I’m hissing like a snake again, but most of the symmetry has returned, and I can run the waves so that I don’t have to bridge 20-30 centimeters over the damaged parts. I don’t know what it means to you, to me it means that we can finally fly together freely. you don’t know what I know, because in 1998 there was no YouTube or Twitch, only TV and the Olympics and such almost offline things.

[*addition: so the symmetry has not fully returned, it has only improved a lot, which is why there are still a few months left.
the hissing is not because I imagine myself to be a snake, but because my brain is spinning so fast, that is, everything around me, that I simply don’t have the desire or time to say the words, so I rather hiss. I really like this state anyway, there is one big problem with it, that I live my life completely in disguise and as soon as I start hissing, everything falls apart. After 2 days they take me in and close, which I don’t really like. let’s say there was someone in psychiatry with whom I could talk for minutes without words – even in my mind, even though he was completely different from me and he wasn’t really in the picture, but that part went to him. from this I think that it’s in everyone, they just didn’t pay attention to it, and nobody really cares, even though it’s like talking to someone in music.]

déjà vu

oké, mostantól bármit írok, beteszek egy figyelmeztetést, hogy lehet ez már volt és ismétlés, mert hónapok, évek óta déjà vu-ban élek.

nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de akiknek többször megírtam ugyanazt, nyilván észrevették, a többieknek meg nem igazán számít, viszont remélem, hogy akiknek sikerült ismételnem, azok látják, hogy konzekvens vagyok ebben is. nem az az egy dolog jut eszembe, amit megírok, de valamiért többször is azt választom ki. tudod a mátrixban volt, hogy a déjà vu az egy hiba vagyis változtatás a matrixban, akkor az én mátrixom folyamatosan változik és csak az a kérdés, hogy nekem van-e valami szerepem ebben.
szeretem azt hinni, hogy igen 🙂


google translate >>


ok, from now on, I will write anything, I will put a warning that it might be a repeat, because I have been living in déjà vu for months, years.

I don’t know if it’s good or bad, but the people I wrote the same thing to several times obviously noticed, it doesn’t really matter to the others, but I hope that those who managed to repeat it see that I’m consistent in this too. I don’t think of the one thing to write, but for some reason I choose that one several times. you know it was in the matrix that déjà vu is a mistake, i.e. a change in the matrix, then my matrix is constantly changing and the only question is whether I have any role in it.
I like to think so 🙂

freud superego

ezt a zenét pár napja találtam.

Psyche EP is the new collaboration between Black Hertz and Hozho. This 3-track EP is inspired by the 3 components of personality formation according to Sigmund Freud:

1. Id 2. Ego 3. Superego

nem olvasok utána freud gondolatainak, hanem elmondom amit én gondolok erről a mondatról.
nem én találtam ki ezt a három szintet, de simán elfogadom.
korábban már kisírtam magam, hogy a redditen beszólt valaki, és az adminok törölték is a postomat, hogy nem jó, ahogy gondolkodom. mégpedig, hogy az rossz bennem, hogy nem magamat fejlesztem, hanem ahogy haladok előre, tudásom rögtön betolom a rendszerbe, azért mert túl nagy az egóm.

az “ID” valami olyasmi lehet, amikor megtalálod önmagad.
az “EGO” az lehet, amikor magad a többiek fölé helyezed.
a “SUPEREGO”, amikor megtalálod és alárendeled magad az egésznek. ilyenkor minden pillanatban az egészért dolgozol, csak az egy számít, persze te már felette állsz az egyszerű embereknek, de ők állhatnának melletted, vagyis az lenne a jó, ha ott lennének körülötted.
teljesen mindegy melyik része felé fordulsz az egésznek, minden és mindenki egy. bármelyik részletét helyezed a fókuszba az egésznek, egyszerre tanulsz, fejlődsz, tanítod és felemeled a többieket. szerintem ez a “SUPEREGO” és ez egyáltalán nem rossz, hanem pont ez a kívánatos, ez az az út, amin járok. tanultad a halmazokat a suliban. alkoss egy halmazt, ami a kezdeti pontszerű képződménytől kezdve, tartalmaz mindent, ami most van. ez az egy. a minden egy. bármilyen további halmaz, amiket te használsz ezen belül van. a fehérek, feketék, sárgák. a férfiak, nők, gyerekek. fiatalok, idősek. etc, gondolom ezt nem kell tovább magyarázni. amikor én bármelyik részhalmazra koncentrálok, akkor egyben magamra is fókuszálok. mindent egyben javítok, tanulok, fejlesztek.
szerintem ez egyáltalán nem gond, complexen használod a világot, minden pillanatban fontosabb az egész, mint az alatta lévő “EGO”, ami csak egy szint a fejlődés közben.
ezért szóltam be korábban a genderekre, mert az én elmémben ezek semmit se számítanak, kit érdekel, mi van az igazolványodba, az számít mi van az elmédbe, ti meg magatokkal foglalkoztok. nem érdekes mit gondolnak mások, bízz magadban minden pillanatban, de persze csak, ha már tanultál valamit.


google translate >>


I found this music a few days ago.

Psyche EP is the new collaboration between Black Hertz and Hozho. This 3-track EP is inspired by the 3 components of personality formation according to Sigmund Freud:

1. Age 2. Ego 3. Superego

I’m not reading up on Freud’s thoughts, but I’m telling you what I think about this sentence.
I didn’t invent these three levels, but I just accept them.
I’ve written before that someone on reddit told me, and the admins deleted my post because the way I think is not good. namely, that the bad thing about me is that I don’t improve myself, but as I move forward, I immediately push my knowledge into the system, because my ego is too big.

“ID” can be something when you find yourself.
“EGO” can be when you put yourself above others.
the “SUPEREGO” when you find and submit yourself to the whole. in such cases, you work for the whole at every moment, only that one thing matters, of course you are above ordinary people, but they could stand by you, that is, it would be good if they were around you.
it doesn’t matter which part of the whole you turn to, everything and everyone is one. you focus on any detail of the whole, you learn, develop, teach and uplift others at the same time. I think this is “SUPEREGO” and it’s not bad at all, it’s just what I want, it’s the path I’m on. you studied sets in school. create a set that, starting from the initial point-like formation, contains everything that is now. this is the one. all is one. any additional sets you use are included. the whites, blacks, yellows. the men, women, children. young, old. etc, I think this does not need to be explained further. when I focus on any subset, I also focus on myself. I improve, learn and develop everything at the same time.
I don’t think this is a problem at all, you use the world in a complex way, the whole is more important at every moment than the “EGO” underneath, which is only one level during development.
that’s why I spoke about genders earlier, because in my mind they don’t matter, who cares what’s on your ID card, what matters is what’s on your mind, and you deal with yourselves. it doesn’t matter what others think, trust yourself every moment, but of course only if you’ve already learned something.

Israel ↔ Hamas

google translate >>

I’m not Jewish, but I already wrote a post about this, which I later took down because I preach peace.
then in short, sparta, karthago, rubicon.
you don’t learn from anything.
people of the festival are my nation, what do you think, which is my side?
darkness ↔ light.

God damn it, I refined this version, because if I hate you in writing, or even just in thought, then what am I better than those I speak against?
you should think things over sometimes too because actions have weight..
I’m ashamed of myself, but I’m only human too.

balance

ez egy rendszer. szerintem két eset lehetséges. eleve az volt a feladata, hogy betöltse a teret vagy pedig szépen összebújtunk és valaki betámadott. gondolj arra, hogy ott volt minden egyben, csak szétkúrta valami, de szinte azonnal kialakultak az erők, amik összatartanak. beindult a gépezet, fut a kód. azért gondolom, hogy inkább támadás volt, mert évezredek óta háborúzunk, szerinted ez véletlen? ez egy tábor, gyakorlj, mert bármi jöhet, az élet veszélyes. nem kell ezt túlmiszifikálni. törödj a saját szinteddel, vagyis a naprendszerrel, azon belül is a földdel. tanulj, fejlődj. te meg azzal foglalkozol, hogy milyen gendernek hívjanak téged és hogy bemehetsz-e nőként a férfi vécébe vagy csak simán gyűlölködsz. ezek tényleg kurva fontos dolgok.

most biztos azt hiszed homofób vagy bármifób vagyok, pedig csak leszarom ki és mi vagy. nálam egy dolog számít, mit teszel be a rendszerbe és mit veszel ki onnan. én beletettem az egész életem és mit kapok vissza, hogy már megint háború van. nagyon örülök, de tényleg, hogy sötét idiótákkal élek.

meg azt se értem, hogy lassan nem nézhetek meg egy nőt és nem mondhatom neki, hogy jól nézel ki csajszi. miért, nem azért öltözöl fel szépen? hidd el, hogy nem támadlak be, nem mászok rád, hanem értékelem ami vagy. meghülyűlt a világ, tényleg ezek a legfontosabb dolgok, miközben éhezés és terror van? jó dolgotokban azt se tudjátok mit kezdjetek magatokkal. ha ezt a sok energiát, amit a faszságokba fektettek, a rendszerbe tennétek, már nem itt tartanánk! ezt tényleg nem vágjátok? sírok és nevetek rajtatok. sötét és elbaszott világ a miénk, de nem én tehetek róla.

akkor most megemlítem azokat, akiket szeretek. a dj és a zenészek, na meg persze a sportolók, a művészek és a tudósok. kész. jó idevehetem a meditáló szerzeteseket, de megrekedtek egy szinten, hiszen, ha a több tizezer szerzetes, hasonló dolgokra gondolt volna, mint én, akkor most nem kellett volna ezt megírnom.

még egy kevés istenről, ahogy te hívod. nem érdekes ki és mi volt, csak annyi, hogy feletted áll, tudásban, méretben, bármiben. itt a földön, mindent szintekben és skillekben mérünk, akkor szerinted, ha közelebb akarsz kerülni hozzá, mi a feladatod? tanulni, tanulni, tanulni. bármit. azzal szépen megnyílnak a kapuk és egyre feljebb léphetsz és mi van akkor, ha soha nem éred el ugyanazt a szintet? nem elég jó neked itt a földön egy könnyű és teljes élet? én a meditációban teljesedtem ki, más a tudományban, sokan meg a sportban vagy akár a művészetben. a többiek maradtak a sötétben. isten adott neked egy játszóteret és te elkúrod az életedet. nem, nincs a pálya végén újjászületés, még itt a sima játékokban sincs, ha komolyan tolod. nincs mentés, meghalsz, ha elkúrod.

szerintem az ideális világ a tudásra épül, egész életünkben tanulunk és gyakorlunk, közben nincs sok gondunk, sokat utazunk és közben bulizunk. szerinted ez lehetetlen? pedig nem olyan nehéz.

miattatok kerülök be állandóan a kórházba, mert amikor valami rossz történik, magasabb fokozatra kapcsolok. megpróbálom ellensúlyozni a gonoszt, de mások ezt nem szeretik, mert féltenek, pedig nem kellene, mert jól bírom (szüleim). egyszerűen lehúztok a mélybe, nem tudok 8 milliárd ember ellen harcolni. tudom, hogy sok segítséget kapok, amit köszönök, de még együtt is kevesek vagyunk. lehetetlen küldetés.
megint kiakadtam, szuper. nem értem ezt a világot.


google translate >>


it’s a system. I think two cases are possible. his task was to fill the space or we were snuggled up nicely and someone attacked us. think that everything was together there, it was just torn apart by something, but the forces that held it together formed almost immediately. the machine has started, the code is running. I think it was more of an attack because we’ve been at war for thousands of years, do you think it’s a coincidence? this is a camp, practice because anything can happen, life is dangerous. no need to overmystify this. care about your own level, i.e. the solar system, including the earth. learn, grow. you deal with what gender you are called and whether you can go into the men’s toilet as a woman or you just plain hate yourself. these are really fucking important things.

now you must think I’m homophobic or omniphobic, but I’m just screwing you and what are you. for me, one thing matters, what you put into the system and what you take out of it. I put my whole life into it and what do I get back that there is war again. I’m very glad, but really, that I live with dark idiots.

and I don’t understand that I can’t slowly look at a woman and tell her that you look good, girl. why, isn’t that why you dress up nicely? believe that I will not attack you, I will not climb on you, but I appreciate what you are. the world has become stupid, are these really the most important things while there is hunger and terror? you don’t even know what to do with yourself when it comes to good things. if you put all the energy you invested in the bullshit into the system, we wouldn’t be here anymore! you really don’t cut this? I cry and laugh at you. it’s a dark and fucked up world, but I can’t help it.

then now I will mention the ones I love. DJs and musicians, and of course athletes, artists and scientists. ready. I can bring the meditating monks here, but they are stuck at one level, because if the tens of thousands of monks had thought about similar things as me, then I wouldn’t have had to write this now.

a little more about God, as you call it. it doesn’t matter who or what he was, just that he is above you, in knowledge, size, whatever. here on earth, everything is measured in levels and skills, so do you think if you want to get closer to him, what is your task? to learn to learn to learn. anything. it opens the gates nicely and you can go higher and higher and what if you never reach the same level? isn’t an easy and full life here on earth good enough for you? I fulfilled myself in meditation, others in science, and many in sports or even art. the others remained in the dark. god gave you a playground and you’re going to waste your life. no, there is no respawning at the end of the course, not even in smooth games if you really push it. there is no saving, you die if you run away.

I think the ideal world is based on knowledge, we study and practice all our lives, we don’t have many problems, we travel a lot and party in the meantime. do you think this is impossible? but it’s not that hard.

you’re the reason I’m in the hospital all the time, because when something bad happens, I switch to a higher gear. I try to counter the evil, but others don’t like it because they are afraid, even though I shouldn’t, because I can handle it well (my parents). I’m just dragging you down, I can’t fight against 8 billion people. I know that I get a lot of help, which I thank, but even together we are few. mission Impossible.
I’m hooked again, great. I don’t understand this world.