Skip to main content
Chaos Meditation Center

az élet fája | the tree of life

Életfa

google translate »

már kiderült, hogy nem beszélek angolul | it turns out i don’t speak english
de gondolatban megpróbálom kiejteni a szavakat | but in my mind i try to pronounce the words
szóval nálam a tree az tré | for me the tree is pronounced tré

tree | fa >> tréfa | joke®

joker heath ledger

ez az egész azért vicces, mert amikor meditálok, sokat gondolok az élet fájára | it’s all funny because when i meditate i think a lot about the tree of life

ez gondolatban össze van kapcsolódva a viccel, így szinte vigyorogva meditálok és az jár az eszemben, hogy ez az egész meditáció meg az élet maga egy nagy könnyed logikus vicc, legalábbis az kellene, hogy legyen | it’s related to the joke in my mind, so i’m almost grinning and i’m thinking that this whole meditation and life itself is a big light logical joke, at least it should be

mindenkinek | for every.one

de ugye látjuk és érezzük, hogy nem az | but we see and feel that it is not

ezért meditálok állandóan | that is why i meditate constantly
megváltoztatni a világot a meditációs energiámmal | to change the world with my meditative energy

i’m at war

a zen.e segítségével | with the help of music
veletek együtt | with you

a zen.E | the music

up|grade – develop your kundalini energy

google translate »

i talked about kundalini energy earlier
if you feel this and already handle it well and practice a lot you feel like it could be more.
most of the literature on the subject likens it to a tangled snake waiting to awaken.

I wrote earlier about how I feel a jellyfish sitting on my head

the tentacles of the jellyfish rotate around my head.

kalácsfonás | cake weaving

képzeld el, hogy nem egy kígyó van, hanem annyi ahány szintet elértél a tudatodban | imagine that there is not a snake, but as many levels as you have reached in your consciousness

Kalácsfonás

szépen többszörözöd a kígyókat és megfonod, mint egy kalácsot | you multiply the snakes nicely and braid them like a cake >> búzakalász | wheatear

Búzakalász

de ugye nem statikus, hanem mozog, mint az energia (forog, pörög) | but it’s not static, it’s moving like energy (spinning) >> körhinta | carousel

—————————————–

szuper! ez a teste az élet fájának | super! it is the body of the tree of life

life of tree

——————————————————

az alul és felül szabadon lógó szálak a gyökerek és a korona | the free and hanging threads at the bottom and top of the roots and crown

alul a gyökerekkel csatlakozz a földanyához | join the earth mother with the roots at the bottom
fölül csatlakozz a nap apához | join father sun from above
forgasd meg az egészet, mert az energia állandóan mozog | turn it all around because the energy always moving
mozgasd fentről le és lentről fel | move from top to bottom and from bottom to top >> bidirectional, full duplex
——————————————————————
ha érzed ezt, akkor kész vagy az első szinttel | if you feel this, you are done with the first level
már majdnem kész vagy a teljes csakra rendszerrel | you are almost done with the full chakra system
csak be kell pozicionálni a részeket | you just need to position the parts

hehe, ha kész vagy az első szinttel, akkor valójában elérted az összeset | hehe, when you’re done with the first level, you’ve actually achieved it all
amikor eléred (megérted) a pontot egyben eléred a végtelent | when you reach the point (you understand) you also reach infinity

mi kell egy meditációhoz – base skills for meditation

google translate »

nagyjából középiskolai ismeretek – [pretty much high school knowledge]

  • fizika (hullámok, anyag tulajdonságai, atomok, etc) | phisics (waves,properties of matter, atoms)
  • matematika (geometria, függvények, mennyiségek, halmazok, csoportok, pont/végtelen, egyszerűsítés, koordináta rendszer, etc) – (geometry, functions, quantities, sets, groups, point/infinite, simplification, coordinate system, etc)
  • földrajz (naprendszer) | geography (solar system)
  • biológia (agy felépítése, idegrendszer, keringés, dns, sejt) – biology (brain structure, nervous system, circulation, dna, cell)
  • számítástechnika – programozási alapismeretek (függvények, adatbázis, cimkézés), fogalmak (másolás, párhuzamos feldolgozás, mag, stb), processzor felépítése [programming basics, copy, clone, core, paralell processing, etc], visszafejtés – [reverse engineering]

mathematics faculty from high school the swiss army knife >> egyszerűsítés – simplification
coordinate system, geometry, shapes >> it all starts with a dot >> origo
tekerd vissza az időt, ősrobbanás | turn back the time, big bang >> you reach the point >> origo
biológia, fizika >> haladj a kisebb felé | biology, physics, biology physics >> move towards the smaller one >> you reach the smallest part >> origo
számítástechnika, programok, visszafejtés >> a kód belsejáben 1,0 [be/ki] | computer technology, programming, reverse en >> inside the code 1,0 [on/off]

off >> no|thing
on >> on|thing

add E 2 on >> on.E|thing >> some|thing
szóval egyszer csak lett itt valami, amint energiát adtunk a ponthoz | so suddenly there was something here as soon as we added energy to the point

gondolkodás | thinking >> separate >> thin|king [yes its me, because i have nothing]

one >> pronounciation in hungarian >> van | létezik (van synonym) >> exists

we are one

simple minds