Skip to main content
Chaos Meditation Center

i am an animal

időnként a meditációba behívok különböző állatokat.
nem csak azért, hogy ez erősebbé tegyen, hanem gondolok rájuk és megpróbálok kapcsolódni hozzájuk.
az alap az ilyen egyszerű tengeri élőlények, színesek, finoman mozognak, tetszenek. nekem az idegrendszer működésében segítenek.
aztán jönnek a cápák, delfinek, és sorban a többi, mint például a macskafélék.
fekete párduc az egyik kedvencem, az űr is sötét, észre se veszik, hogy közeledem.


google translate >>


sometimes I invite different animals into the meditation.
not only because it makes me stronger, but I think about them and try to connect with them.
the basis is such simple sea creatures, they are colorful, they move delicately, I like them. they help my nervous system function.
then come the sharks, dolphins, and in turn the others, such as felines.
black panther is one of my favorites, space is also dark, they don’t even notice that I’m approaching.

check yourself

ezt is már írtam szerintem, de be akartam rakni ezt a számot, így leírom még egyszer. ez egy reality check. ez kicsit más, mint amikor a gondolataimat ellenőrzöm, ez arról szól, hogy mennyire vagyok képben meditáció vagy drogozás közben. ez pár másodperc, és véletlenszerűen hívom elő, megvizsgálom a pulzusom, az időt (mennyi van szerintem, mennyit mutat az óra és mennyit a cnn), mikor ittam utoljára, ezek ilyen egyszerű emberi dolgok, de segítenek, hogy részben itt maradjak a földön vagyis ez egy tréning a totális kontroll eléréséhez.
igen, ezt egy lsd trip közben is megcsinálom, néha direkt csak azért, hogy stresszeljem magam. vissza a földre, check, majd ugrás a semmibe.


google translate >>


I think I already wrote this, but I wanted to include this music, so I’ll write it again. it’s a reality check. it’s a little different than when I control my thoughts, it’s about how aware I am when meditating or taking drugs. it’s a few seconds and I randomly call it up, I check my pulse, the time (what I think it is, what the clock shows and what time it is on CNN), when was the last time I had a drink, these are such simple human things, but they help me stay partially here on earth, that is it is a training to achieve total control.
yes, I also do this during an LSD trip, sometimes directly just to stress myself out. back to the ground, check, then jump into nowhere.

dream something and make it real

gondolkodtam pár napot, hogy ezt megírjam-e nektek, és csak azért vártam, hogy biztos legyek az érzéseimben. szóval március 1. péntek, az elmúlt 25 év legjobb napja volt számomra, mert olyan zenéket toltatok nekem, hogy nem is akartam elhinni. persze igen, hiszen láttam és hallottam, de ez még mindig kicsit hihetetlen.
őrület.
eddig csak magamban hittem, egyedül voltam a gondolataimmal, nagyon sokszor meginogtam, de benne maradtam. most ez megfordult, mert már én is hiszek bennetek, még úgy is, hogy nem tudom mennyit értetek vagy hisztek el az egészből, de úgy érzem együtt elindultunk valamerre. van az a mondás, hogy “minden út rómába vezet”. én tudom, hogy ez az út hová vezet és tudom, hogy ez még csak az út eleje, de majd felfogod és észreveszed, hogy ez a legjobb dolog, ami történhet veled.
akkor most szerinted mi legyen?
munka keményen. [* ezt kiegészítem, nehogy valamit félreérts. nekem ez a hobbim. boldog vagyok. mosollyal az arcomon zúzom a semmit.]
álmodj valamit és váltsd valóra.


google translate >>


I’ve been thinking for a few days whether to write this to you, and I just waited to be sure of my feelings. so Friday March 1st was the best day for me in the last 25 years because you guys were pushing me music that I couldn’t believe. of course yes, since I’ve seen and heard it, but it’s still a bit unbelievable.
madness.
until now I only believed in myself, I was alone with my thoughts, I wavered many times, but I stayed in it. now it’s turned around, because I already believe in you, even though I don’t know how much you understand or believe in it all, but I feel like we’re going somewhere together. there is a saying that “all roads lead to rome”. I know where this road leads and I know that this is only the beginning of the road, but you will understand and realize that this is the best thing that can happen to you.
so what do you think should happen now?
work hard. [* I am adding this so you don’t misunderstand something. this is my hobby. I’m happy. with a smile on my face I crush the nothing.]
dream something and make it real.