Skip to main content
Chaos Meditation Center

freud superego

ezt a zenét pár napja találtam.

Psyche EP is the new collaboration between Black Hertz and Hozho. This 3-track EP is inspired by the 3 components of personality formation according to Sigmund Freud:

1. Id 2. Ego 3. Superego

nem olvasok utána freud gondolatainak, hanem elmondom amit én gondolok erről a mondatról.
nem én találtam ki ezt a három szintet, de simán elfogadom.
korábban már kisírtam magam, hogy a redditen beszólt valaki, és az adminok törölték is a postomat, hogy nem jó, ahogy gondolkodom. mégpedig, hogy az rossz bennem, hogy nem magamat fejlesztem, hanem ahogy haladok előre, tudásom rögtön betolom a rendszerbe, azért mert túl nagy az egóm.

az “ID” valami olyasmi lehet, amikor megtalálod önmagad.
az “EGO” az lehet, amikor magad a többiek fölé helyezed.
a “SUPEREGO”, amikor megtalálod és alárendeled magad az egésznek. ilyenkor minden pillanatban az egészért dolgozol, csak az egy számít, persze te már felette állsz az egyszerű embereknek, de ők állhatnának melletted, vagyis az lenne a jó, ha ott lennének körülötted.
teljesen mindegy melyik része felé fordulsz az egésznek, minden és mindenki egy. bármelyik részletét helyezed a fókuszba az egésznek, egyszerre tanulsz, fejlődsz, tanítod és felemeled a többieket. szerintem ez a “SUPEREGO” és ez egyáltalán nem rossz, hanem pont ez a kívánatos, ez az az út, amin járok. tanultad a halmazokat a suliban. alkoss egy halmazt, ami a kezdeti pontszerű képződménytől kezdve, tartalmaz mindent, ami most van. ez az egy. a minden egy. bármilyen további halmaz, amiket te használsz ezen belül van. a fehérek, feketék, sárgák. a férfiak, nők, gyerekek. fiatalok, idősek. etc, gondolom ezt nem kell tovább magyarázni. amikor én bármelyik részhalmazra koncentrálok, akkor egyben magamra is fókuszálok. mindent egyben javítok, tanulok, fejlesztek.
szerintem ez egyáltalán nem gond, complexen használod a világot, minden pillanatban fontosabb az egész, mint az alatta lévő “EGO”, ami csak egy szint a fejlődés közben.
ezért szóltam be korábban a genderekre, mert az én elmémben ezek semmit se számítanak, kit érdekel, mi van az igazolványodba, az számít mi van az elmédbe, ti meg magatokkal foglalkoztok. nem érdekes mit gondolnak mások, bízz magadban minden pillanatban, de persze csak, ha már tanultál valamit.


google translate >>


I found this music a few days ago.

Psyche EP is the new collaboration between Black Hertz and Hozho. This 3-track EP is inspired by the 3 components of personality formation according to Sigmund Freud:

1. Age 2. Ego 3. Superego

I’m not reading up on Freud’s thoughts, but I’m telling you what I think about this sentence.
I didn’t invent these three levels, but I just accept them.
I’ve written before that someone on reddit told me, and the admins deleted my post because the way I think is not good. namely, that the bad thing about me is that I don’t improve myself, but as I move forward, I immediately push my knowledge into the system, because my ego is too big.

“ID” can be something when you find yourself.
“EGO” can be when you put yourself above others.
the “SUPEREGO” when you find and submit yourself to the whole. in such cases, you work for the whole at every moment, only that one thing matters, of course you are above ordinary people, but they could stand by you, that is, it would be good if they were around you.
it doesn’t matter which part of the whole you turn to, everything and everyone is one. you focus on any detail of the whole, you learn, develop, teach and uplift others at the same time. I think this is “SUPEREGO” and it’s not bad at all, it’s just what I want, it’s the path I’m on. you studied sets in school. create a set that, starting from the initial point-like formation, contains everything that is now. this is the one. all is one. any additional sets you use are included. the whites, blacks, yellows. the men, women, children. young, old. etc, I think this does not need to be explained further. when I focus on any subset, I also focus on myself. I improve, learn and develop everything at the same time.
I don’t think this is a problem at all, you use the world in a complex way, the whole is more important at every moment than the “EGO” underneath, which is only one level during development.
that’s why I spoke about genders earlier, because in my mind they don’t matter, who cares what’s on your ID card, what matters is what’s on your mind, and you deal with yourselves. it doesn’t matter what others think, trust yourself every moment, but of course only if you’ve already learned something.