Skip to main content
Chaos Meditation Center

3 chakra system and something more

oké, 7 csakra van elfogadom, de itt is a saját utamat járom.
először is a teljes zen-hez az kell, hogy ezt a 7 csakrát egyben kezeld.
akkor van egy 7-1 csakra rendszer testedben és az elmédben, ez az egy.
fontos a pulzálás és az ütem.
a hét csakrából válasszuk ki azt ami fontos.
használjuk a koronát, a szív és a gyökércsakrát.
ez 3 csakra és egyelőre elég is.
bekötöd a Napot a koronába, hogy mindig legyen elég energia.
bekötöd a gyökér csakrát a Földbe, hogy legyen hová levezetni és amúgy is a Földanyával kezdetektől fogva mély a kapcsolatod.
marad a szívcsakra, itt adod le az energiát, amit kezelsz.
akkor ezt az egészet be kellene ütemezni.
adott a 60 bmp ami az idő, szóval szinkronizálujuk az egészet az időhöz.
az agyadban keletkező hullámot (koronacsakra és a hozzá kapcsolódó) vetíted le a gyökércsakrába (és a hozzá kapcsolódó).
valahol már említettem, hogy az elmédben a hallás alapján, létrejön egy vektor az agyban lévő koordináta rendszerben.
ezt egyszerre nagyítod és tökrözöd a szívcsakrába vagy a tested közepébe vagyis az aurába, ami az egyben kezelt 7 csakra.
a nagyítással meghatározod a méretét, és a tükrözéssel az irányát, ami szerintem akkor jó, ha ellentétes irányú az érkezéshez képest.
utána ezt egy fordított tükrözéssel egybe pumpálod a gyökérbe.
az a tök jó ebben, hogy a nagyságát te határozod meg a zene és az érzéseid alapján.
szóval benned a 2. tükrözésben bármekkora méret létrejöhet.
ez így egyben a 3 csakra rendszer.
amikor nincs zene, akkor alkalmazkodsz az időhöz, de nem kell hozzákötnöd magad, hiszen az idő relatív, bármilyen ütemet le kell tudnod követni, de mindig tudnod kell, hogy az mennyire tér el a “helyi” időtől.

itt kapcsolnám hozzá a repülő csakrákat. 3 csakra fix, a 3 fő csakrához csatolom a közelebbi csakrákat, így kapok egy 2-3-2 csakra rendszert. kicsit nagyobb szabadság a mozgásban, amikor a korona és a gyökér a fix, és a maradék öt, vagyis középen a szív és körülötte 4 kering. 1-5-1 csakra rendszer. most jön a lényeg (szerintem), ugye berajzoltad az elmédbe az aranykört és arról is beszéltem korábban, hogy az asztráltested meg kell forgatni minden irányban, a centrum körül. próbáld ezeket összekapcsolni. fixen van az alsó és a felső, meg a közép, körülötte a 4 szabad. jó, most fixáld le a középső 5 csakrát és forgasd meg a koronát a nap útján. ehhez a forgáshoz valahogy add hozzá a giroszkóp (hinta, inga) mozgást. az egész rendszer bármikor a feje tetejére tudod állítani (szabadság). a középen lévő szív csakrához képest, a hozzárendelt másik négy, kirajzol két egyenest, amivel az alakzatok gerendáit tudod kirajzolni. ezek a csakra rendszerek, elrendezések, alakzatok, egymáshoz képest szabadon mozognak. kicsit mint a hagyma héjak, vagy egy többszintű golyóscsapágy. vagy amikor csak a gerinced mentén vannak egy egyenesre felfűzve, és tologatod, mint egy sorobant.
szerintem ebből az a lényeg, hogy a csakrák azért vannak, hogy neked energiát biztosítsanak, ez ott van benned, körülötted. használd úgy, ahogy neked a legjobb.


google translate >>


ok, there are 7 chakras, I accept, but here I go my own way.
first of all, to be completely zen, you need to treat these 7 chakras together.
then you have a 7-1 chakra system in your body and mind, this is the one.
pulsation and rhythm are important.
choose what is important from the seven chakras.
we use the crown, heart and root chakras.
that’s 3 chakras and that’s enough for now.
you connect the Sun to the crown so that there is always enough energy.
you connect the root chakra to the Earth so that there is somewhere to lead it, and anyway you have a deep connection with Mother Earth from the beginning.
the heart chakra remains, this is where you release the energy you manage.
then all of this would have to be scheduled.
60 bmp is given, which is the time, so we synchronize everything to the time.
you project the wave generated in your brain (crown chakra and related to it) into the root chakra (and related to it).
I already mentioned somewhere that a vector is created in the coordinate system in the brain based on what you hear.
you magnify this at the same time and push it into the heart chakra or the center of your body, i.e. the aura, which is the 7 chakras treated together.
you determine its size with magnification and its direction with reflection, which I think is good if it is in the opposite direction compared to the arrival.
then you pump this into the root with a reverse reflection.
the great thing about it is that you determine its size based on the music and your feelings.
so in you, in the 2nd reflection, any size can be created.
this is the 3 chakra system at the same time.
when there is no music, you adapt to the time, but you don’t have to get attached, since time is relative, you have to be able to follow any beat, but you always have to know how much it differs from the “local” time.

I would add the flying chakras here. 3 chakras are fixed, I attach the closer chakras to the 3 main chakras, so I get a 2-3-2 chakra system. a little more freedom of movement when the crown and the root are fixed, and the remaining five, i.e. the heart in the middle and 4 orbit around it. 1-5-1 chakra system. now comes the point (in my opinion), you have drawn the golden circle in your mind, and I also talked about it before that your astral body must be rotated in all directions, around the center. try to connect them. the bottom and the top are fixed, and the middle, around which the 4 are free. good, now fix the middle 5 chakras and rotate the crown in the path of the sun. somehow add the gyroscope (swing, pendulum) movement to this rotation. you can turn the whole system upside down at any time (freedom). compared to the heart chakra in the middle, the other four assigned to it draw two straight lines, with which you can draw the beams of the shapes. these chakra systems, arrangements, shapes, move freely relative to each other. a bit like onion skins, or a multi-level ball bearing. or when they are strung along your spine in a straight line and you push them like a rowan.
I think the main point of this is that the chakras are there to provide you with energy, it is there in you, around you. use it as you see fit.