Skip to main content
Chaos Meditation Center

a nap útja | the way of the sun.

soha ne nézz bele a napba, mert azt mondják veszélyes!

98 óta minden nap belenézek a napba, és a teljes napfogyatkozásba is belenéztem. mármint napszemüveg nékül. majd 30 éve monitorokat bámulok, cukros vagyok és 50 fölött kell egy fél dioptriás szemüveg az olvasáshoz. ez nem olyan rossz.
most elmondom, miért nem annyira veszélyes, ha okosan nézel bele a napba!
a szem és a látás a legfontosabb érzékszerved, ezért elég jó védelemmel van ellátva. ott van a szemhéj, utána a pupilla, ami szabályozza a beeső fényt. eleve azt mondtam, hogy csukott szemmel felnézel a napra, majd a hő és fény változásával beállítod, hogy pont az elméd közepébe vetüljön a fény a pupillán keresztül. ez nem biztos, hogy elsőre sikerül, de nagyon közel leszel hozzá, kinyitod a szemed egy pillanatra, becsukod, ha nincs centerben, módosítasz és ismét kinyitod, esetleg félig hunyorítva mindkét szemedbe külön-külön bevezeted. pont a közepébe, ez fontos. ez egy nagyon rövid flash és pont emiatt nem lesz semmi baja a szemednek, mert az nem olyan, hogy felnézel a napra és kész, megvakultál. a fényérzékeny sejteknek túl kell töltődniük ahhoz, hogy kiégjenek, de nem hagysz rá elég időt.
nem túl hosszú idő után (1 év), tudni fogod, mikor merre van a nap körülötted. ezt hívom én a nap útjának.

régen az volt az elmélet, hogy a világ föld központú, majd, hogy nap központú. viszont lassan kiderül, hogy minden relatív, így az én nézőpontomból a nap kering a föld körül (mármint nem mindig, hanem ha épp úgy akarom). felvázolom az energiavonalakat a mostban, a múltban, a jövőben, önmagamat a földhöz láncolva és a nappal kitámasztva. mivel tudom a nap útját, így kirajzolom magam köré az “aranykört”, ez azért jó, mert a repülő csakráknál nagyon jól fog jönni, ezt is mindjárt leírom.
ha lenne egy ekkora tűzforgód és megpörgetnéd, az úgyanígy kirajzolná ezt a kört. ez gyakorlásnak is tök jó, mert szinte mindenki látott már ilyet valahol, így elég könnyű elképzelni.
persze ez már csak belemagyarázás, de fölöttem 12 órán áll a nap, az meleg, fényes, fehér, alattam meg a sötét nap, ami a múlt, az éjszaka, ebből egyszerűem csinálhatsz egy “naprendszer” szintű chi erőt.

amikor ez már készség szinten megy, akkor érdemes bekapcsolni a zodiákust (csillagképek) ezzel növelve a nagyságod és az energiaszinted. nem kell egyből a végtelenre gondolnod, hanem szépen fokról-fokra.


google translate >>


never look into the sun because they say it’s dangerous!

I’ve been looking at the sun every day since 98 and I’ve looked at the total eclipse. that is, without sunglasses. I’ve been staring at monitors for 30 years, I’m diabetic and over 50 I need half diopter glasses for reading. it’s not that bad.
now I’ll tell you why it’s not so dangerous if you smartly look into the sun!
eyes and vision are your most important senses, so they are pretty well protected. there is the eyelid, followed by the pupil, which regulates the incoming light. I said in the beginning that you look up at the sun with closed eyes, and then with the change of heat and light you adjust so that the light is projected right into the center of your mind through the pupil. this may not be successful the first time, but you will be very close to it, you open your eyes for a moment, close it if it is not in the center, adjust it and open it again, perhaps half-squinted and introduce it into both eyes separately. right in the middle, that’s important. it’s a very short flash and your eyes won’t be harmed because of that, because it’s not like you look up at the sun and that’s it, you’re blind. the photosensitive cells need to be overcharged to burn out, but you don’t allow enough time.
after not too long (1 year), you will know when the sun is around you. this is what I call the way of the day.

long ago, the theory was that the world was earth-centered, then sun-centered. however, it slowly turns out that everything is relative, so from my point of view the sun revolves around the earth (that is, not always, but when I want it to). I outline the energy lines in the present, the past, the future, chaining myself to the ground and supported by the sun. since I know the path of the sun, I draw the “golden circle” around me, this is good because it will come in very handy with the flying chakras, I’ll write about that as well.
if you had a fire wheel that big and you spun it, it would draw this circle. this is also very good for practice, because almost everyone has seen something like this somewhere, so it’s quite easy to imagine.
of course, this is just an explanation, but above me the sun stands at 12 o’clock, it is warm, bright, white, and below me is the dark sun, which is the past, the night, you can easily make a “solar system” level of chi power from this.

when it’s already at the skill level, it’s worth turning on the zodiac (constellations), thereby increasing your size and energy level. you don’t have to think about infinity right away, but step by step.