Skip to main content
Chaos Meditation Center

regeneration

[nem tudom, lehet, hogy ez ismétlés]

erről tudom, hogy a nagy része új, de nem baj, viszont nem aludtam az éjszaka és lehet, hogy hülyeséget írok, igaz ez bármikor megeshet.

már beszéltem róla, hogy van egy gerincsérülésem, meg egy kicsit rossz a szemem és azért gondoltam, hogy beszélek erről egy keveset, mert az elmúlt hetekben rengeteget javult az állapotom.
akkor írok majd erről a sérülésről bővebben (a javításról), ha már majdnem tökéletes lesz minden, de nagyjából annyi, hogy a nyaki hetes csigolya farka letört, elmozdult és arra valahogy felcsavarodott az idegrendszerem. olyan érzés, mintha egy éket vertek volna a nyakamba és úgy érzem magam, mint a man in blackben edgar. szétesett a szerkezet (váz) és elmozdult rajta bunda.
ez nem lenne akkora baj, persze 23 éve fáj, de azt leszarom, ami zavar, hogy a bal agyfélteke kb 70 %-a kiesett és egy sötét űr lett. persze megkerülöm, meg kompenzálom, meg bevetek minden trükköt, de na, ezt úgy képzeld el, mint amikor van egy spéci tuning motorod, de kihagy a gyújtás, felpörög, viszont nem annyira, nem olyan gyorsan és közben beremeg meg dadog. persze így se rossz, de tudom milyen voltam 1998-ban és milyen vagyok 2001 óta. azóta meg kell osztanom az energiát, mert nem akarom elengedni az egyet, de közben javítanom kell az egyet, ami én vagyok.
a lényeg, hogy nagyon sokat javultam, nem tudom, hogy pontosan mennyit, egy fórumon 2 hónapja azt mondtam, hogy még egy év, amíg kijavítom magam, de lehet, hogy csak pár hónap lesz.
azért írom most ezt, mert, ha eddig bárki érzett bármit velem kapcsolatban, akkor ennek most meg kellett változnia és nem azt mondom, hogy most már megint sziszegek mint egy kigyó, de a szimmetria nagy része visszajött, és az egész testemen végig tudom futtatni a hullámokat úgy, hogy nem kell 20-30 centiket áthidalnom a sérült részeken. nem tudom, hogy ez neked mit jelent, nekem azt, hogy végre szabadon repülhetünk együtt. nem tudjátok, hogy mit tudok, mert 1998-ban még nem volt youtube és nem volt twitch, csak a tv és az olimpia meg ilyen szinte offline dolgok.

[*kiegészítés: szóval nem jött vissza teljesen a szimmetria, csak sokat javult, ezért van még hátra pár hónap.
a sziszegés meg nem azért van, mert kígyónak képzelem magam, hanem olyan gyorsan forog az agyam vagyis körülöttem minden, hogy egyszerűen nincs kedvem és időm kimondani a szavakat, ezért inkább sziszegek. ezt az állapotot amúgy nagyon szeretem, egy nagy baj van vele, hogy teljes álcában élem az életem és ahogy elkezdek sziszegni, borul minden. 2 nap után bevisznek és bezárnak, amit ugye nem igazán szeretek. mondjuk pont a pszichiátrián volt valaki, akivel szavak nélkül – gondolatban is perceket tudtam beszélni, pedig teljesen más volt, mint én és nem is igazán volt képben, de ez a része ment neki. ebből gondolom, hogy ez benne van mindenkiben, csak nem figyeltek erre, meg igazából senkit se érdekel, pedig ez olyan, mintha zenében beszélnél valakivel.]


google translate >>


[don’t know, maybe this is a repeat]

I know that most of it is new, but that’s okay, but I didn’t sleep last night and I might be writing nonsense, but that can happen at any time.

I’ve already talked about how I have a spinal injury and my eyesight is a little bad, and I thought I’d talk a little about it because my condition has improved a lot in the past few weeks.
I will write more about this injury (about the repair) when everything is almost perfect, but it is more or less that the tail of the seventh cervical vertebra was broken off, displaced and somehow my nervous system was twisted on it. it feels like a wedge has been driven into my neck and i feel like edgar in the man in black. the structure (frame) fell apart and the fur on it moved.
it wouldn’t be such a problem, of course it’s been hurting for 23 years, but what bothers me is that about 70% of the left brain hemisphere fell out and became a dark void. of course I’ll get around it, compensate, and use all the tricks, but imagine it like when you have a specially tuned engine, but it misses the ignition, revs up, but not so much, not so fast, and it shakes and stutters. of course it’s not bad, but I know how I was in 1998 and how I’ve been since 2001. since then I have to share the energy because I don’t want to let go of the one, but in the meantime I have to improve the one that is me.
the point is that I have improved a lot, I don’t know exactly how much, I said on a forum 2 months ago that it would be another year until I fix myself, but it might only be a few months.
I’m writing this now because if anyone felt anything about me until now, that had to change now, and I’m not saying that now I’m hissing like a snake again, but most of the symmetry has returned, and I can run the waves so that I don’t have to bridge 20-30 centimeters over the damaged parts. I don’t know what it means to you, to me it means that we can finally fly together freely. you don’t know what I know, because in 1998 there was no YouTube or Twitch, only TV and the Olympics and such almost offline things.

[*addition: so the symmetry has not fully returned, it has only improved a lot, which is why there are still a few months left.
the hissing is not because I imagine myself to be a snake, but because my brain is spinning so fast, that is, everything around me, that I simply don’t have the desire or time to say the words, so I rather hiss. I really like this state anyway, there is one big problem with it, that I live my life completely in disguise and as soon as I start hissing, everything falls apart. After 2 days they take me in and close, which I don’t really like. let’s say there was someone in psychiatry with whom I could talk for minutes without words – even in my mind, even though he was completely different from me and he wasn’t really in the picture, but that part went to him. from this I think that it’s in everyone, they just didn’t pay attention to it, and nobody really cares, even though it’s like talking to someone in music.]

csajok | girls 3.0

bocs, ha ismétlem magam, de nem tudom mit írtam a múltban.
azt hiszem írok még erről pár sort. teljes kontroll alatt van a testem és az elmém.

[* kiegészítem, mert túl nagy volt arcom. szóval az energiát uralom. a testemet meg teljesen leszarom. tolom, amíg bírja, mert a legtöbb alrendszer automa. 3 dolgot csinálok vele jelenleg. a dns-em folymatosan frissítem és tisztítom, rendszeresen kap egy kis támogatást a védelem és javítom a gerincsérülésem.]

nagyon sok élő adás van az interneten és a tévében, rengeteg zene a gépemen. ezt ne vedd sértésnek, de igazából nincs is rád szükségem. azzal, hogy nézlek és veled meditálok kifejezem, mennyire tisztellek és szeretlek téged. nálad töltöm az időm, jól érzem magam és nagyon jól szórakozok, de csak mert nem történik semmi és unatkozok. ha lenne valami komoly feladat, amit rám bíztok, akkor lemondanék rólatok. amikor nézlek, mindig van egy NFL vagy NBA vagy akár csak a CNN adás előben, miközben milliók vannak az elmémben. 25 éve egyedül vagyok a sötétben, vívom a harcom, és tudom, hogy ez egy lehetetlen küldetés. rendben vagyok magammal. tudom mit csinálok, tudom mit akarok, látom, érzem, hogy haladok. csak bízz bennem és együtt megváltoztatjuk a világot.


google translate >>


sorry if I repeat myself, but I don’t know what I wrote in the past.
I think I will write a few more lines about this. I have complete control over my body and mind.

[* I am adding this because my face was too big. so i control the energy. I will completely destroy my body. I push as long as I can, because most of the subsystems are automatic. I’m doing 3 things with it right now. I am constantly updating and cleaning my dns, my protection is getting a little support regularly and I am fixing my spinal injury.]

there are a lot of live broadcasts on the Internet and TV, a lot of music on my machine. don’t take this as an insult, but I don’t really need you. by looking at you and meditating with you, I express how much I respect and love you. I spend my time with you, I feel good and have a lot of fun, but only because nothing happens and I’m bored. if there was some serious task that you entrusted to me, then I would give up on you. when I watch you, there’s always an NFL or NBA or even just CNN on the front while there are millions on my mind. I’ve been alone in the dark for 25 years, fighting my battle, and I know it’s an impossible mission. I’m fine with myself. I know what I’m doing, I know what I want, I see and feel that I’m making progress. just trust me and together we will change the world

3 chakra system and something more

oké, 7 csakra van elfogadom, de itt is a saját utamat járom.
először is a teljes zen-hez az kell, hogy ezt a 7 csakrát egyben kezeld.
akkor van egy 7-1 csakra rendszer testedben és az elmédben, ez az egy.
fontos a pulzálás és az ütem.
a hét csakrából válasszuk ki azt ami fontos.
használjuk a koronát, a szív és a gyökércsakrát.
ez 3 csakra és egyelőre elég is.
bekötöd a Napot a koronába, hogy mindig legyen elég energia.
bekötöd a gyökér csakrát a Földbe, hogy legyen hová levezetni és amúgy is a Földanyával kezdetektől fogva mély a kapcsolatod.
marad a szívcsakra, itt adod le az energiát, amit kezelsz.
akkor ezt az egészet be kellene ütemezni.
adott a 60 bmp ami az idő, szóval szinkronizálujuk az egészet az időhöz.
az agyadban keletkező hullámot (koronacsakra és a hozzá kapcsolódó) vetíted le a gyökércsakrába (és a hozzá kapcsolódó).
valahol már említettem, hogy az elmédben a hallás alapján, létrejön egy vektor az agyban lévő koordináta rendszerben.
ezt egyszerre nagyítod és tökrözöd a szívcsakrába vagy a tested közepébe vagyis az aurába, ami az egyben kezelt 7 csakra.
a nagyítással meghatározod a méretét, és a tükrözéssel az irányát, ami szerintem akkor jó, ha ellentétes irányú az érkezéshez képest.
utána ezt egy fordított tükrözéssel egybe pumpálod a gyökérbe.
az a tök jó ebben, hogy a nagyságát te határozod meg a zene és az érzéseid alapján.
szóval benned a 2. tükrözésben bármekkora méret létrejöhet.
ez így egyben a 3 csakra rendszer.
amikor nincs zene, akkor alkalmazkodsz az időhöz, de nem kell hozzákötnöd magad, hiszen az idő relatív, bármilyen ütemet le kell tudnod követni, de mindig tudnod kell, hogy az mennyire tér el a “helyi” időtől.

itt kapcsolnám hozzá a repülő csakrákat. 3 csakra fix, a 3 fő csakrához csatolom a közelebbi csakrákat, így kapok egy 2-3-2 csakra rendszert. kicsit nagyobb szabadság a mozgásban, amikor a korona és a gyökér a fix, és a maradék öt, vagyis középen a szív és körülötte 4 kering. 1-5-1 csakra rendszer. most jön a lényeg (szerintem), ugye berajzoltad az elmédbe az aranykört és arról is beszéltem korábban, hogy az asztráltested meg kell forgatni minden irányban, a centrum körül. próbáld ezeket összekapcsolni. fixen van az alsó és a felső, meg a közép, körülötte a 4 szabad. jó, most fixáld le a középső 5 csakrát és forgasd meg a koronát a nap útján. ehhez a forgáshoz valahogy add hozzá a giroszkóp (hinta, inga) mozgást. az egész rendszer bármikor a feje tetejére tudod állítani (szabadság). a középen lévő szív csakrához képest, a hozzárendelt másik négy, kirajzol két egyenest, amivel az alakzatok gerendáit tudod kirajzolni. ezek a csakra rendszerek, elrendezések, alakzatok, egymáshoz képest szabadon mozognak. kicsit mint a hagyma héjak, vagy egy többszintű golyóscsapágy. vagy amikor csak a gerinced mentén vannak egy egyenesre felfűzve, és tologatod, mint egy sorobant.
szerintem ebből az a lényeg, hogy a csakrák azért vannak, hogy neked energiát biztosítsanak, ez ott van benned, körülötted. használd úgy, ahogy neked a legjobb.


google translate >>


ok, there are 7 chakras, I accept, but here I go my own way.
first of all, to be completely zen, you need to treat these 7 chakras together.
then you have a 7-1 chakra system in your body and mind, this is the one.
pulsation and rhythm are important.
choose what is important from the seven chakras.
we use the crown, heart and root chakras.
that’s 3 chakras and that’s enough for now.
you connect the Sun to the crown so that there is always enough energy.
you connect the root chakra to the Earth so that there is somewhere to lead it, and anyway you have a deep connection with Mother Earth from the beginning.
the heart chakra remains, this is where you release the energy you manage.
then all of this would have to be scheduled.
60 bmp is given, which is the time, so we synchronize everything to the time.
you project the wave generated in your brain (crown chakra and related to it) into the root chakra (and related to it).
I already mentioned somewhere that a vector is created in the coordinate system in the brain based on what you hear.
you magnify this at the same time and push it into the heart chakra or the center of your body, i.e. the aura, which is the 7 chakras treated together.
you determine its size with magnification and its direction with reflection, which I think is good if it is in the opposite direction compared to the arrival.
then you pump this into the root with a reverse reflection.
the great thing about it is that you determine its size based on the music and your feelings.
so in you, in the 2nd reflection, any size can be created.
this is the 3 chakra system at the same time.
when there is no music, you adapt to the time, but you don’t have to get attached, since time is relative, you have to be able to follow any beat, but you always have to know how much it differs from the “local” time.

I would add the flying chakras here. 3 chakras are fixed, I attach the closer chakras to the 3 main chakras, so I get a 2-3-2 chakra system. a little more freedom of movement when the crown and the root are fixed, and the remaining five, i.e. the heart in the middle and 4 orbit around it. 1-5-1 chakra system. now comes the point (in my opinion), you have drawn the golden circle in your mind, and I also talked about it before that your astral body must be rotated in all directions, around the center. try to connect them. the bottom and the top are fixed, and the middle, around which the 4 are free. good, now fix the middle 5 chakras and rotate the crown in the path of the sun. somehow add the gyroscope (swing, pendulum) movement to this rotation. you can turn the whole system upside down at any time (freedom). compared to the heart chakra in the middle, the other four assigned to it draw two straight lines, with which you can draw the beams of the shapes. these chakra systems, arrangements, shapes, move freely relative to each other. a bit like onion skins, or a multi-level ball bearing. or when they are strung along your spine in a straight line and you push them like a rowan.
I think the main point of this is that the chakras are there to provide you with energy, it is there in you, around you. use it as you see fit.

a nap útja | the way of the sun.

soha ne nézz bele a napba, mert azt mondják veszélyes!

98 óta minden nap belenézek a napba, és a teljes napfogyatkozásba is belenéztem. mármint napszemüveg nékül. majd 30 éve monitorokat bámulok, cukros vagyok és 50 fölött kell egy fél dioptriás szemüveg az olvasáshoz. ez nem olyan rossz.
most elmondom, miért nem annyira veszélyes, ha okosan nézel bele a napba!
a szem és a látás a legfontosabb érzékszerved, ezért elég jó védelemmel van ellátva. ott van a szemhéj, utána a pupilla, ami szabályozza a beeső fényt. eleve azt mondtam, hogy csukott szemmel felnézel a napra, majd a hő és fény változásával beállítod, hogy pont az elméd közepébe vetüljön a fény a pupillán keresztül. ez nem biztos, hogy elsőre sikerül, de nagyon közel leszel hozzá, kinyitod a szemed egy pillanatra, becsukod, ha nincs centerben, módosítasz és ismét kinyitod, esetleg félig hunyorítva mindkét szemedbe külön-külön bevezeted. pont a közepébe, ez fontos. ez egy nagyon rövid flash és pont emiatt nem lesz semmi baja a szemednek, mert az nem olyan, hogy felnézel a napra és kész, megvakultál. a fényérzékeny sejteknek túl kell töltődniük ahhoz, hogy kiégjenek, de nem hagysz rá elég időt.
nem túl hosszú idő után (1 év), tudni fogod, mikor merre van a nap körülötted. ezt hívom én a nap útjának.

régen az volt az elmélet, hogy a világ föld központú, majd, hogy nap központú. viszont lassan kiderül, hogy minden relatív, így az én nézőpontomból a nap kering a föld körül (mármint nem mindig, hanem ha épp úgy akarom). felvázolom az energiavonalakat a mostban, a múltban, a jövőben, önmagamat a földhöz láncolva és a nappal kitámasztva. mivel tudom a nap útját, így kirajzolom magam köré az “aranykört”, ez azért jó, mert a repülő csakráknál nagyon jól fog jönni, ezt is mindjárt leírom.
ha lenne egy ekkora tűzforgód és megpörgetnéd, az úgyanígy kirajzolná ezt a kört. ez gyakorlásnak is tök jó, mert szinte mindenki látott már ilyet valahol, így elég könnyű elképzelni.
persze ez már csak belemagyarázás, de fölöttem 12 órán áll a nap, az meleg, fényes, fehér, alattam meg a sötét nap, ami a múlt, az éjszaka, ebből egyszerűem csinálhatsz egy “naprendszer” szintű chi erőt.

amikor ez már készség szinten megy, akkor érdemes bekapcsolni a zodiákust (csillagképek) ezzel növelve a nagyságod és az energiaszinted. nem kell egyből a végtelenre gondolnod, hanem szépen fokról-fokra.


google translate >>


never look into the sun because they say it’s dangerous!

I’ve been looking at the sun every day since 98 and I’ve looked at the total eclipse. that is, without sunglasses. I’ve been staring at monitors for 30 years, I’m diabetic and over 50 I need half diopter glasses for reading. it’s not that bad.
now I’ll tell you why it’s not so dangerous if you smartly look into the sun!
eyes and vision are your most important senses, so they are pretty well protected. there is the eyelid, followed by the pupil, which regulates the incoming light. I said in the beginning that you look up at the sun with closed eyes, and then with the change of heat and light you adjust so that the light is projected right into the center of your mind through the pupil. this may not be successful the first time, but you will be very close to it, you open your eyes for a moment, close it if it is not in the center, adjust it and open it again, perhaps half-squinted and introduce it into both eyes separately. right in the middle, that’s important. it’s a very short flash and your eyes won’t be harmed because of that, because it’s not like you look up at the sun and that’s it, you’re blind. the photosensitive cells need to be overcharged to burn out, but you don’t allow enough time.
after not too long (1 year), you will know when the sun is around you. this is what I call the way of the day.

long ago, the theory was that the world was earth-centered, then sun-centered. however, it slowly turns out that everything is relative, so from my point of view the sun revolves around the earth (that is, not always, but when I want it to). I outline the energy lines in the present, the past, the future, chaining myself to the ground and supported by the sun. since I know the path of the sun, I draw the “golden circle” around me, this is good because it will come in very handy with the flying chakras, I’ll write about that as well.
if you had a fire wheel that big and you spun it, it would draw this circle. this is also very good for practice, because almost everyone has seen something like this somewhere, so it’s quite easy to imagine.
of course, this is just an explanation, but above me the sun stands at 12 o’clock, it is warm, bright, white, and below me is the dark sun, which is the past, the night, you can easily make a “solar system” level of chi power from this.

when it’s already at the skill level, it’s worth turning on the zodiac (constellations), thereby increasing your size and energy level. you don’t have to think about infinity right away, but step by step.

again about the lotus seat

megint a lótuszülésről.
úgy tűnik neked, hogy ezen rugózom, ami részben igaz is.
mert ugye van ez a klasszikus lótusz ülés a meditációhoz.
de miért?
szerintem a meditáció arról szól, hogy bármikor, akármerre fókuszáld az energiát.
ha ezt lótusz ülés nélkül nem tudod megcsinálni, akkor még korlátozva van az agyad.
szabadítsd fel az elméd (minden szinten).


google translate >>


again about the lotus seat.
it seems to you that I am relying on this, which is partly true.
because there is this classic lotus seat for meditation, right?
but why?
I think meditation is about focusing your energy wherever and whenever.
if you can’t do this without sitting in a lotus position, then your brain is still limited.
free your mind (on all levels).

zen2chaos

ugye ez az egész univerzum egy hatalmas zen állapottal kezdődött, amikor is a még nem tudjuk miben, az ősrobbanás előtt volt egy pont.
ebből lett egy hatalmas káosz, amiben élünk most.
ezen merengj el egy picit, hogy az egy pontból lett minden energia, minden atom, minden tudás, és a végtelen méret, amiben jelenleg élünk és fejlődünk.
ezek nagy része végtelenül kevés idő alatt alakult ki és az eltelt időben a nagy része megszelidült, “újra zen lett” és azon belül maradtak lokális káoszok.
megint előveszem a mérleg énem.
gondolj csak egy piaci zöldséges kétkarú mérlegre.
nincs rajta semmi, abszolút > zen.
rádobsz valamit, kileng, csúcs > káosz.
ellensúlyozod, megállapodik > zen.
ez persze már nem ugyanaz a zen, hiszen mindkét oldalon van valami plusz, amit mi helyeztünk oda.
vagy gondolj egy nyugodt tó vizére > zen.
beledobsz egy kavicsot, hullámot keltesz > káosz, majd szépen lecsillapodik és kisimul >> zen.
zen > káosz > zen.
a zenben keltett káosz megnyugvása után, már nem az eredeti zen állapot áll vissza, hanem több lesz azzal a káosz hullámmal, amit előtte mi vagy valami más erő okozott benne.
lehet, hogy az energiaszint nem változik, és kívülről nézve ugyanazt a zent látjuk újra, de mi tudjuk, hogy közben az egész megváltozott, átalakult és remélhetőleg több lett, mint előtte volt.
zen > káosz > zen.
ez így úgyanúgy egy hullámforma, ami meghatározza az életed és meg kell tanulnod a helyén kezelni.
nem lehetsz mindig zenben és káoszban sem, hanem ezeket a hullámokat kell tudnod kezelni.
ez így van mindennel az életben.

egyes elméletek szerint, az univerzum a tágulás után megáll és magába roskad.
szerintem meg nem, minek roskadna magába, hiszen onnan indult.
olyan, mintha ez az egy pontba fókuszált mindenség, valamiért elkezdett volna terjeszkedni és fejlődni, hogy betöltse a teret.
vagy esetleg valami külső behatás felrobbantotta volna (támadás).
a lényeg, hogy olyan ez a viselkedés a mindenségtől, mintha bekapcsolt volna egy nagyon profi védelmi mechanizmus, ami megpróbálja újra kialakítani a kapcsolatokat a szétrepülő részekkel, mintegy egyben tartva az egészet.
végtelenül rövid idő alatt alakultak ki azok az erők, amik ma müködtetik az univerzumot, és szerintem az egész káosz hullám, amit mi univerzumnak nevezünk, idővel szépen belesimul az egyelőre nem tudjuk mibe és egybeolvadnak, mintegy kiegészítve egymást.
a meditációmban leginkább a gemoteriát és a fizikát használom.
mindent feloszotttam zen vagy káosz oldalra.
az egy pont, a vonal, a kör, a házomszög és a négyzet inkább zen, mert ahhoz az oldalhoz van közelebb.
az öt már határeset és a több meg még inkább.
viszont sokat gyakorolsz, így egyre több vonalat, szöget, alakzatot tudsz kezelni egy meditációban, így a zen határa kitolódik és a káosz kevesebb lesz, ahogy haladunk a megnyugvás felé.


google translate >>


right, this whole universe started with a huge zen state, when there was a point before the big bang, we don’t know what yet.
this has become a huge mess that we live in now.
think about this a little bit, that all energy, all atoms, all knowledge, and the infinite size in which we currently live and develop came from a single point.
most of them were formed in an infinitesimal amount of time and in the time that passed most of them were tamed, “became zen again” and local chaos remained within them.
I take out the scales again.
just think of a vegetable market two-arm scale.
there is nothing on it, absolutely > zen.
you throw something at it, it swings, peak > chaos.
you counterbalance, agree > zen.
of course, this is no longer the same zen, since there is something extra on both sides that we put there.
or think of the water of a calm lake > zen.
you throw a pebble in it, you create a wave > chaos, then it calms down nicely and smooths out >> zen.
zen > chaos > zen.
after the chaos created in zen calms down, the original zen state will no longer be restored, but will be more with the wave of chaos that we or some other force caused in it before.
maybe the energy level doesn’t change and from the outside we see the same zen again, but we know that in the meantime it has all changed, transformed and hopefully become more than it was before.
zen > chaos > zen.
it’s a waveform that determines your life and you have to learn to handle it in place.
you can’t always be in zen and chaos, but you have to be able to handle these waves.
it’s like that with everything in life.

according to some theories, the universe stops expanding and collapses in on itself.
I don’t think so, why bother, since it started from there.
it’s as if this everything focused in one point has somehow begun to expand and develop to fill the space.
or perhaps some external influence would have blown it up (attack).
the point is that this behavior from everything is as if a very professional defense mechanism has been activated, which tries to re-establish the connections with the flying parts, as if holding the whole together.
the forces that operate the universe today were formed in an infinitely short time, and I think that the whole wave of chaos that we call the universe will smoothly blend into what we don’t know yet and merge into one, as if complementing each other.
in my meditation I mostly use gemotheria and physics.
I divided everything into zen or chaos.
the one point, the line, the circle, the house angle and the square are more Zen because they are closer to that side.
five is already a borderline case and more is even more so.
on the other hand, you practice a lot, so you can handle more and more lines, angles, and shapes in a meditation, so the limit of zen is pushed out and the chaos becomes less as we move towards calmness.

meditation chi force

fekete és fehér, minimum és maximum, nulla és végtelen, a zen és a káosz.
olyan, mintha a zenből és a káoszból gyúrtam volna egy meditációs chi erőt.
mindkettő bennem létezik, a zen az alapja és ezt körülveszi a káosz.
a zen a káoszban létezik, a káosz a zenre épül, mindkettő bennem van, mindkettőt használom, váltogatok az állapotok között, mint amikor egy csúszkát tologatunk a nulla és a végtelen között, de tudok egy ívet is húzni a kettő között, akkor egyszerre használom a mindkettőt.
azt hiszem ez sokkal nagyobb (magasabb) erő, mint a sima chi, mert a chit itt a földön használják, az én káoszom meg magába foglalja az egész univerzumot.
bár valószínű a kettő ugyanaz, vagyis a működési elve, csak más szinten kezelve az erőt.
nem tudom biztosan, hogy ez jó-e így, de én hosszú évek óta így használom, nekem működik és jól érzem magam benne.
azt hiszem ez a helyes út, hogy kontrolláld a mindenséget az elmédben.


google translate >>


black and white, minimum and maximum, zero and infinity, zen and chaos.
it’s like I’ve kneaded a meditative chi power out of zen and chaos.
both exist in me, zen is the foundation and chaos surrounds it.
zen exists in chaos, chaos is built on zen, I have both in me, I use both, I switch between states, like when we move a slider between zero and infinity, but I can also draw an arc between the two, then I simultaneously use the both.
I think it’s a much bigger (higher) force than plain chi, because chi is used here on earth, my chaos encompasses the entire universe.
although it is likely that the two are the same, that is, the principle of operation, only by handling the power at a different level.
I don’t know for sure if it’s good that way, but I’ve been using it that way for many years, it works for me and I feel good about it.
I think this is the right way to control everything in your mind.

Older Entries »« Newer Entries