Skip to main content
Chaos Meditation Center

1-7.8 csakrák és univerzumok | chakras and universes

oké, igazából nem maradt más hátra, mint hogy behúrozzuk az univerzumot, benne a hét csakrát, ami te vagy az egy.
vagy te, az én, az egy.
benned a 7 csakra, ami együtt szintén te vagy, az egy.
van az univerzum, amiben létezel, ami a kezdettől (ősrobbanás) a máig, szintén egy és benne minden egy, mert egyből ered.
megszerezted a 7 univerzumot, amit egyesítettél az elmédben, így az is most már egy.
7 csakra, 7 univerzum, én, egy.
korábban minden irányban, és az összes mozgásban, behúroztad a testedet, megalkottad, megértetted a kereteket, összekapcsoltad a csakrákat és már tudod, hogy ez nem statikus, hanem minden irányba kiterjed (repülő csakrák).
ezt az egészet össze kell kötnöd a koordináta rendszerben az elmédben, de most csak a sarokpontokat húrozod be, de a középpontja a szívcsakra legyen.
ez már csak a szerkezet/keretek behúrozása az elmédben, azért, hogy gyorsan tudj váltani a meditációs állapotok között.
ez a szerkezet vagy váz vagy az alap struktúra.
összekötöd a csakrákat a 3 tengelyen az összes lehetséges módon, keresztbe-kasul.
szerintem úgy jó, ha ez szimmetrikus, mert alapból úgy van nyugalomban a rendszer.
minden csakra köré elképzelsz egy-egy buborékot, aminek változhat a mérete, attól függően, hogy melyikbe koncentrálod jobban az energiát.
elmented a meditáció részeit, az állapotokat és külön az egészet is.
ezután visszagondolsz arra, amikor korábban emberként még a testedet húroztad be, az összes lehetséges mozgással és ezzel kitöltöd az 1 vagy 7 univerzumot.
gondolj arra, hogy ugyan a legegyszerűbb egyenesen átmenni a csakrákon, de az olyan, mintha egy autópályán vezetnél, gyors, de unalmas.
inkább úgy, mintha egy rally autót hajtanál a kanyarokban, csúsztatva.
ahogy lentről fel vagy fentről le végighajtassz a kisebb-nagyobb gömbök között, kirajzolod a kundalini energia vonalait.
a gyökér csakrát bekötöd a Föld anyába a korona csakrát meg a Napba és létrehozol egy energiakört.
ebben a körben folyamatosan áramlik az energia, neked mindig bőseges lesz, hiszen a Nap sokkal erősebb, mint te.
ezt is sokat kell gyakorolni, mert ez szintén az egyik alap meditáció.
miután elkezdett áramlani az energia, elkezded használni a korábban behúrozott 7 univerzum csakra pontokat, és ezek között az útvonalak között keringeted tovább az első körből megszerzett energiát.
olyan, mintha az energiával rajzolnál a térben.
ez csak egy apróság, de a 3 tengely kiad egy szép nagy pozitív jelet, így mindig benned lesz, hogy csak pozitívan és ez meg is jelenik a gondolatodban.
mondtam, hogy minden szimmetrikus, előtted-mögötted, alattad-fölötted, jobbra-balra, de ha a csakrákat át tudod helyezni, akkor az univerzumokat is, szóval, ha begyakoroltad az alapot, akkor elkezdheted mozgatni az egészet a térben.
tudod úgy mozgatni, hogy az egészet az origó körül forgatod, mint egy giroszkóp, ilyenkor szimmetrikus marad, de máshová helyezed a térben vagy pedig átmozgatod a pontokat, mintegy torzítva a szerkezetet.


google translate >>


ok, really, all that’s left is to draw in the universe, including the seven chakras, of which you are one.
or you, the me, the one.
the 7 chakras in you, which together are also you, are one.
there is the universe in which you exist, which from the beginning (big bang) to the present is also one and everything in it is one because it originates from one.
you have acquired the 7 universes that you united in your mind, so it is now one.
7 chakras, 7 universes, I, one.
previously in all directions and in all movements, you drew your body in, created, understood the framework, connected the chakras and now you know that it is not static, but extends in all directions (flying chakras).
you have to connect all of this in the coordinate system in your mind, but now you only draw in the corner points, but the center should be the heart chakra.
it’s just stringing the structure/framework into your mind so that you can quickly switch between meditative states.
this structure is either a skeleton or the basic structure.
you connect the chakras on the 3 axes in all possible ways, crosswise.
I think it’s good if it’s symmetrical, because by default the system is at rest.
you imagine a bubble around each chakra, the size of which can change, depending on which one you focus your energy on more.
you saved the parts of the meditation, the states and the whole thing separately.
then you think back to when you used to string your body as a human, with all the possible movements and with that you fill the 1 or 7 universes.
think that it’s easiest to go straight through the chakras, but it’s like driving on a highway, fast but boring.
rather like driving a rally car around corners, sliding.
as you fold it from below up or down between the smaller and larger spheres, you draw out the lines of the kundalini energy.
you connect the root chakra to Mother Earth, the crown chakra to the Sun and create an energy circle.
energy flows continuously in this circle, it will always be abundant for you, since the Sun is much stronger than you.
this also needs to be practiced a lot, because it is also one of the basic meditations.
after the energy has started to flow, you start using the 7 universe chakra points that you entered earlier, and you continue to circulate the energy obtained from the first circle between these paths.
it’s like drawing in space with energy.
it’s just a small thing, but the 3-axis emits a nice big positive signal, so you’ll always have it in you that it’s only positive and this will appear in your thoughts.
I said that everything is symmetrical, in front of you, behind you, below you, above you, right and left, but if you can move the chakras, you can move the universes, so if you have practiced the foundation, then you can start moving everything in space.
you can move it by rotating the whole thing around the origin like a gyroscope, in which case it remains symmetrical, but you place it somewhere else in space or you move the points around, distorting the structure, as it were.