Categories
method

a lemezek – the discs

van az előbbi 3 korong.
még az út elején vettem észre, hogy ha valami fókuszált fényforrás irányul a cd lemezre, akkor azon megjelennek és vissza is tükröződnek a színek, ha mozgatod és figyelmesen vizsgálod láthatod a visszatükröződő lézer sugarakat a fő színekben.
egy kis cigifüst sokat segít.
kicsit figyeld a mozgását a sugaraknak, ezt nyugodtan beleirányíthatod a szemedbe, mert nem nincs nagy energiája, de segít modellezni a sugarakat az agyadban.

a lemez közepén van egy lyuk >> fekete lyuk >> portal.
ez a 3 lemez benne van a korábban megalkotott kockában, így most van 3 (kör)sikod, amit mozgatva sugarakat tudsz megalkotni a kockán belül.
nyugodtan hosszabbítsd meg a sugarakat, de egy részüket tükrözd vissza a kocka falain.
a vonalakat/sugarakat életre tudod kelteni, hogyha energiát irányítasz belé (impulzus).
így a kockán vagy gömbön belül, bármerre, bármilyen hullámot létre tudsz hozni.
defibrillátor >>

Na ez így együtt, egy kompakt egység.


google translate >>


there are the former 3 discs.
even at the beginning of the road I noticed that if some focused light source is directed at the cd, the colors will appear and be reflected on it as you move and examine it carefully you can see the reflected laser beams in the main colors.
a little cigarette smoke helps a lot.
pay close attention to the movement of the rays, you can safely direct this into your eyes because it doesn’t have a lot of energy, but it helps to model the rays in your brain.

there is a hole in the middle of the plate >> black hole >> portal.
these 3 plates are in the cube you created earlier, so now you have 3 (circles) of scales that you can move to create rays inside the cube.
feel free to lengthen the rays, but reflect some of them back to the walls of the cube.
you can bring lines / rays to life if you direct energy into it (pulse).
so you can create any wave inside the cube or sphere, anywhere.
defibrillator >>

So it’s together, a compact unit.