Categories
.hink.in.g

legends never die

remélem nem gondoltad komnolyan, hogy kidobom a Zent.
szerinted miért van ott a fejlécben?
az energia > [a zenész|a zene] > a zen.
ebben nagyon hiszek.
nem úgy építkezünk és terjeszkedünk, hogy kidobjuk a régit, hanem ráépítkezünk, de ha le is kell cserélni, elmentjük, hogy tudjuk, hol hibáztunk.
de a Zen tökéletes, csak nem teljes.
kisebb vagy nagyobb Zen szigetekkel rakom ki a teret, amit mozgásba hozok, ha szükséges.
legyen többféle mintád, amit begyakrolosz és váltogatsz.
érted bármikor előhozhatod a Zent, egyszerúsítesz, csak pár alakzat majd egy, majd a pont.
de a többi is Zen állapot, csak több pont, de annak az eredője, egy pont.
kiterjesztett Zen?


google translate >>


I hope you didn’t really think I’d throw out Zen.
why do you think it’s in the header?
the energy> [the musician | the music]> the zen.
I really believe in that.
we don’t build and expand by throwing out the old one, we build on it, but even if it needs to be replaced, we save it so we know where we made a mistake.
but Zen is perfect, just not complete.
I lay out the space with smaller or larger Zen islands, which I set in motion if necessary.
have multiple samples that you bacacrolos and alternate.
for you you can bring up the Zen at any time, simplify, just a few shapes then one and then the point.
but the rest is also Zen state, only more points, but the result is one point.
extended Zen?

Categories
.hink.in.g fact

a zen halott | zen is dead baby

igen ezt leírtam, mert mint tudod, hatalmas arcom van és egy kicsit fel is bosszantottak.
felraktam egy postot a redditre, de pár óra múlva törölték.
érted a redditről, ahol minden szar fent lehet.
azért érkezett egy komment, ami tulajdonképpen kioktatott, hogy a meditáció lényege az egy pontba fókuszálás és a teljes semlegesség elérése és ha ezt elérted, akkor saját magad tökéletesítése, hogy ezzel jobbá tedd a világot, minden ami ennél kevesebb az ego.
hmm.
szerintem ez téves és azt válaszoltam.
az a valódi ego, ha minden tudásod és energiád magadra fordítod, miközben már taníthatod a tudásban alattad lévőket.
ezután gondolkodtam pár napot, mert mindig mindent megvizsgálok, hogy hibáztam-e vagy más hibázott vagy esetleg a rendszer hibás.
egyre inkább úgy érzem, értsd biztos vagyok benne, hogy én gondolom jól.
eleve nem értették meg az eredeti kommentet, hogy a “minden és mindenki egy” szerint meditálok és biztos, hogy a weboldalam se nézték meg, hiszen hamar kiderült volna mire is gondolok.
először is az egy pontba fókuszálás.
eleve ezzel kezdtem, hogy terjeszkedem az univerzumban, utána mindent visszatömörítek egy pontba, elmentem, majd újrakezdem.
ezzel lépek mindig feljebb és feljebb a tudatlépcsőn az elmémben.
vagy nem tudom, te nem energiát mozgatsz meditáció közben?
ha nem azt, akkor a teljes semleges állapotnak sincs értelme.
ahogy annak sincs semmi értelme, hogy mindig ugyanúgy meditálsz egy pontba, hiszen akkor nem fejlődsz, illetve rém unalmas.
szerintem az a lényeg, hogy minden meditációval egy magasabb szintre lépjél és azt a magasabb energiaszintet kezeld a lehető legjobban.
megint előhozom a libikókát vagy a sima mérleget, aki én is vagyok.
a semleges energia, az tulajdonképpen egy kiegyensúlyozás az erők között, egy nyugalmi állapot, amit az elmédben érsz el, de ez nem kell, hogy egy pont legyen.
mintha energia vektorokat tologatnál az elmédben.
vagyis csak addig egy pont, amihez mindig visszatérsz, amíg egy megfelelően nagy méretet nem tudsz kezelni, ahol már jól érzed magad és nincs szükséged még magasabb szintek elérésére.
ez nálam a 7 univerzum elérése volt.
nem véletlenül beszélnek a 7 univerzumról.
nem hiszem, hogy tudnál nekem annál nagyobb teljes semlegességet mutatni, amikor az egész univerzumban vagy mind a hétben, megállítom az időt és megnyugszik minden, mármint tényleg minden.
nem mozdul semmi, nem forog, nincsenek neszek, hangok, áll minden.
kész, elérted a teljességet a Zenben.
beszélek kicsit erről a minden és mindenki egyről.
amikor másokat, gondolatban magamhoz kapcsolok, az nem 5-10 perc, hanem egy gondolat, így nagyon gyors, kevés időt veszel el a saját magad tökéletesítésétől, szerintem simán megéri ez a kompromisszum.
nem úgy gondolok rád, hogy egy madzaggal magamhoz kötlek és te ott vagy én meg itt, hanem egyek vagyunk, amikor magamra gondolok, pont ugyanakkor, ugyanúgy rád is gondolok.
ilyenkor nem valami extrém dolgokra gondolok, hanem pont az elejétől, megpróbálom átadni az egészet.
lépcsőről lépcsőre haladok és egyszerű dolgokra gondolok.
valójában egyfolytában gyakorlok, amivel pont nem tértem el az eredeti meditációs céltól vagy Zentől, hanem azt gyakorlom, csak úgy érzem egy magasabb szinten, mostanra meghaladva azt.
érted 24 éve gyakorlom, ha levonod a pár év alkoholizmusom, meg az időt, amikor rád vártam, akkor is jópár évem benne van, napi 16 óra gyakorlással.
ezt szorozd meg a mániámmal, főleg, hogy a mániát én okoztam magamnak, hiszen egyre gyorsabb és gyorsabb lettem, egyre nagyobb energiákat mozgattam.
hidd el sokat tudok.
szóval a Zen halott és éljen a káosz, a rendezett káosz (normálisan).
érted buddha ül a fa alatt és megpihent.
körberöhögöm.
én soha nem pihenek, állandóan tolom, gyakorlok, átadom.


google translate >>


yes i described this because as you know i have a huge face and they are a little annoyed.
i put a post on reddit but it was deleted a few hours later.
you understand about reddit where all the shit can be upstairs.
there was a comment that actually taught me that the essence of meditation is to focus on one point and achieve complete neutrality and if you achieve that, to perfect yourself to make the world better, all that is less than that ego.
hmm.
i think this is wrong and i replied.
the real ego is to devote all your knowledge and energy to yourself while you can already teach those under you in knowledge.
then I thought for a few days because I always check everything to see if I made a mistake or someone else made a mistake or maybe the system is faulty.
I feel more and more, understand I’m sure I think well.
they didn’t understand the original comment that I was meditating according to “everything and everyone is one” and I sure didn’t even look at my website as it would have soon become clear what I was thinking.
first, focusing on one point.
I started with this by expanding into the universe, then compressing everything back to one point, leaving, and starting again.
with this I always move up and up the steps of consciousness in my mind.
or do I not know you are not moving energy during meditation?
if not, then a complete neutral state does not make sense either.
just as it makes no sense for you to always meditate in the same way to a point, since then you are not progressing or terribly boring.
I think the point is to move to a higher level with each meditation and handle that higher energy level as best you can.
again I bring out the seesaw or the simple libra who I am too.
the neutral energy, it’s actually a balance between forces, a state of rest that you reach in your mind, but it doesn’t have to be a point.
as if you were pushing energy vectors in your mind.
that is, only a point you always return to until you can handle a sufficiently large size where you already feel good and don’t need to reach even higher levels.
it was for me to reach the 7 universes.
it is no accident that they talk about the 7 universes.
i don’t think you could show me any more complete neutrality when in the whole universe or all week, i stop time and everything calms down, i mean really everything.
nothing moves, it does not rotate, there are no nesses, no sounds, everything stands.
done, you have reached perfection in Zen.
i talk a little bit about this all and everyone about one.
when I connect others to myself in a thought, it’s not 5-10 minutes, but a thought, so you take very little time to perfect yourself, I think this compromise is well worth it.
I do not think of you as a strap to me and you are here and I am here, but we are one when I think of myself, just at the same time, I think of you the same way.
in that case, I don’t think about something extreme, but from the very beginning, I try to convey it all.
I go from step to step and think of simple things.
in fact, I am constantly practicing, with which I have not exactly deviated from the original purpose of meditation or Zen, but I am practicing it, only to feel it on a higher level, now beyond that.
you mean I have been practicing for 24 years, if you deduct a couple of years of my alcoholism, and the time I was waiting for you, I still have quite a few years in it, practicing 16 hours a day.
multiply this by my mania, especially that the mania I caused myself, as I got faster and faster, moved more and more energies.
believe me i know a lot.
so Zen is dead and live in chaos, orderly chaos (normally).
for you buddha is sitting under the tree and rested.
I laugh.
I never rest, I constantly push, I practice, I give up.

Categories
.hink.in.g fact

azt hiszem ez így kész – i think it’s so done

minden kétszer leírtam, mindent kétszer leírtam.
leírtam mit gondolnak rólam mások (az állítólagos betegségemről) ezen a világon és én mit gondolok a világról.
nincsenek titkaim előtted.
ez én vagyok.
döntsd el, hogy ez jó vagy rossz.
dobd el a felesleget és használd, ami a meditációról szól.
ez egy hogyan használd az erőt leírás.
ez a nyers igazság.


google translate >>


I wrote everything twice, I wrote everything twice.
I have described what others think of me in this world (about my alleged illness) and what I think of the world.
I have no secrets before you.
this is me.
decide if it is good or bad.
discard the excess and use what is about meditation.
this is a how to use force description.
this is the raw truth.

Categories
.hink.in.g fact method

és így tovább – and so on

megint a pontok.
jobbra-balra, előtted, mögötted.
ez négy.
összekötöd a feletted lévővel.
az már öt és pont egy piramis.
reverse.
ugyanez lent.
minden irányba.
amit korábban mondtam, mint egy iránytű a piramisokból a hat piramis.
oké, most már minden ismétlődik.
fraktális dizájn.
ismételd, forgasd, tükrözd, kicsinyitsd, nagyítsd.


google translate >>


again the points.
right and left, in front of you, behind you.
it’s four.
you connect with the one above you.
it’s already five and a point is a pyramid.
reverse.
same below.
in all directions.
what I said earlier as a compass from the pyramids to the six pyramids.
okay, now everything repeats itself.
fractal design.
repeat, rotate, mirror, zoom out, zoom in.

Categories
.hink.in.g fact

a 7 univerzum – a Zen-en túl

a Zen-en túl a 7 univerzum
megvolt az egész, elérted, megpihentél, tudod.
de ez egy idő után elég unalmas.
megnézzük mi van körülöttünk.
előttem-mögöttem, jobbra-balra, alul-felül.
igen, igen még 6 univerzum.
az így együtt 7, de egyesítjük egy multiverzumban, az lesz a nyolcadik.
ez azért jó, mert minden oldalról védve vagy, egységes vagy, kibaszott nagy vagy, hiszen ez hétszer végtelen.
az energia áramlik, forog.
gondold végig, előtted-mögötted, középen te, ez egy nyolcas
ugyanez jobbra-balra és fent-lent.
ez a háromszor nyolcas.
igen a kínai 888.
de ez valójában 8.888.
tök jó, megvan a 8 univerzum, a 7 és az egyesítve egy multiverzumban.
kimerevíted, fénykép, elment.
megpihen.
ez a 7 univerzum a Zen-ben.
nem kell több.
ha unatkozol kapcsold be a káoszt, és cikázz az univerumokban.
végtelen utak a központból.
minden az origóban kezdődik és ott ér véget, de soha nem unod meg.
ez a valódi “az élet fája”.


google translate >>


beyond the Zen, the 7 universes
you had it all, you reached it, you rested, you know.
but after a while it’s pretty boring.
let’s see what’s around us.
in front of me, behind me, left and right, bottom and top.
yes, yes 6 more universes.
the way together is 7, but combined in a multiverse, it will be the eighth.
it’s good because you’re protected from all sides, you’re uniform, you’re fucking big, because it’s seven times infinite.
the energy flows, rotates.
think it through, in front of you and behind you, in the middle of you, it’s an eight
the same right and left and up and down.
this is three times eight.
yes the chinese 888.
but it is actually 8,888.
pumpkin is good, we have 8 universes, 7 and combined in one multiverse.
freeze, photo, gone.
rest.
these are the 7 universes in Zen.
you don’t need more.
if you are bored turn on the chaos and zigzag in the universes.
endless journeys from the center.
it all starts at the origin and ends there, but you never get bored.
it is the real “tree of life”.

Categories
.hink.in.g method

keltsük életre

ez most kicsit összecsapom, mert már úgyis mindenki érti.
élet.
folyadék, lélegzik, dobog.
adjunk a kockánkhoz ezt a három dolgot.
a kockán belül van egy nagy gömb, az lesz a tüdőnk.
gondolom te levegővel töltötted meg, de ez nem túl okos, olyan, mint egy felfújt lufi, megszúrod kipukkan, nem túl tartós.
meg egyébként is, dobog, a szívünk, amiből erőt merítünk.
folyadék, víz.
nem jó, menjünk mélyebbre, olaj, a fekete arany, sűrű, masszív, erős, tartós.
amúgy imádom a vizet, de azért fekete minden, mert ez az alap, a tér, ahová rajzolunk az elménkben.
igazából a nagy gömb nem is létezik, azt elhagytuk, amikor osztódtunk.
persze bármikor egyberakhatod, de inkább a 4 kisebb gömböt használjuk, a kocka belsejében lévő 4 pirasmiban.
mindegyik összehúzódik, kitágul, lélegik, dobog, pulzál.
a szív négy kamrája.
ez az első szint, ez a bázis, valójában ez vagy te csak kivetítve.
ez így elég elő már, de még nem túl bonyolult, jól lehet kezelni.
kimaradt az origo, ahonnan indultunk, a mag.
ez legyen valamilyen folyékony fém, mondjuk higany vagy amit akarsz.
ez az univerzum, ez az egy.
a kocka a tér, a gömb az ősrobbanás, a négy kamra az élet, az egész az élet fája.
élő, lélegző, pulzáló, egységes, és így tovább.
kimerevít, kompresszál, lement.
ez az egy pont a minden az elmédben.
ez a Zen.
ez tök jó, csak kell egy kis szinkron, együtemre.
a 66-os út.


google translate >>


it’s a bit of a clash now because everyone already understands.
life.
liquid, breathes, beats.
let’s add these three things to our cube.
there is a big sphere inside the cube, that will be our lungs.
I think you filled it with air, but it’s not very smart, it’s like an inflated balloon, you puncture it, it’s not very durable.
and anyway, our hearts are beating, from which we draw strength.
liquid, water.
not good, let’s go deeper, oil, black gold, dense, rugged, strong, durable.
I love water anyway, but everything is black because it is the foundation, the space we draw in our minds.
in fact the big sphere doesn’t even exist, we left it when we split.
of course you can put it together at any time, but we prefer to use the 4 smaller spheres in the 4 pirasmi inside the cube.
they all contract, expand, breathe, beat, pulsate.
the four chambers of the heart.
this is the first level, this is the base, in fact this is you just being projected.
it is thus quite produced already, but not yet complicated, it can be handled well.
missed the origo from which we started, the core.
be it some kind of liquid metal, say mercury or whatever you want.
this is the universe, this is the one.
the cube is space, the sphere is the big bang, the four chambers are life, the whole tree of life.
living, breathing, pulsating, uniform, and so on.
freeze, compress, save.
this is one point of everything in your mind.
this is Zen.
it’s pumpkin good, just need a little sync together.
road 66.

Categories
.hink.in.g

logók – logos

minden cégnek van logója.
azok a jó logók, amik berajzolhatók az alap kocka eszközbe, amiben csak a fő vonalak vannak meg.
ezek a cégek vannak a felső szinten.

ez a két logo szuper mert egyszerű és jó színek vannak benne.

be kell rajzolni az összeset a kockába és csinálni belőle egy komrpesszált lenyomatot.
és úgyanígy az ABC-ről.
mindegyikről.


google translate >>


every company has a logo.
good logos that can be drawn into the base cube tool that contains only the main lines.
these companies are at the top level.

these two logos are super because they are simple and have good colors.

you have to draw everything in the cube and make a compressed imprint of it.
and so on about the ABC.
about each.

Categories
.hink.in.g fact

kapcsolat – contact – …

ha kapcsolatba kerülünk az idegenekkel vagy üzenni akarunk nekik, akkor elég ezt az egy pontot elküldneni, hiszen benne van minden tudásunk a létező univerzumról és egyben mindenkinek megadja, hogy azt képzeljen bele, amit akar vagy amit fontosnak tart.
ezzel jól le lehet mérni, hogy milyen fejlettségi szinten állnak, mit gondolnak az egészről.


google translate >>


if we come in contact with aliens or want to send a message to them, it is enough to send this one point, for it contains all our knowledge of the existing universe and at the same time gives everyone to imagine what they want or what they consider important.
this makes it easy to measure their level of development, what they think of it all.

Categories
.hink.in.g

a pont – the dot

megvan az egész, mindentudó kockákkal kitöltött univerzum körülötted.
tudod mit jelet, hogyan érted el, hogy kell megalkotni, hogyan működik.
most elkezded, összecsukni a kockákat, tömöríted, egy pontba zsugorítod az összeset az egésszel együtt, amiben benne van a jelen és a múlt, az összes tudás, matematika, fizika, hullámok, energia, az élet fája.
minden.
N.
Z.

ezt az egy a pontot, az összes hozzá kapcsolódó információvasl együtt, elmentened és elrejtened az elmédben, hogy bármikor, bárhol a “semmiből” létre tudj hozni egy egész működő univerzumot.


google translate >>


you have the whole universe filled with omniscient cubes around you.
you know what a sign is, how you achieve it, how to create it, how it works.
now you start, collapse the cubes, compress them, shrink them all to one point, with the whole of the present and the past, all the knowledge, mathematics, physics, waves, energy, the tree of life.
all.
N.
Z.

this one point, together with all the information iron associated with it, would be saved and hidden in your mind so that you can create an entire functioning universe anytime, anywhere from scratch.

Categories
fact method

a tér – the space

megvan a mozgás|tér körülötted egy mindentudó kockába zárva.
elkezdünk terjeszkedni.
minden irány kihelyezünk egy ilyen kocka egységet: előre <> hátra | jobbra <> balra | le <> fel.
így bármerre elindulhatunk, hogy feltérképezzük a teret (az univerzumot).
a portálokon keresztül, átmozgatjuk a virtuális testünket az elménkben létező, mellettünk lévő mozgástérbe.
elindulunk az úton, lépésről lépésre, de nem felejtjük el, honnan indultunk és azt sem, hogy minden feltérképezett, “elfoglalt” mellettünk lévő mozgástérben, szabadon mozoghatunk a portálokon keresztül.
ezekbe ilyen megastruktúrákat is rajzolhatunk.
bazi nagy piramis.

közben nem felejtjük el, hogy a célünk a felfedezés, útkeresés, visszafejtés, hogy megtaláljuk az eredetet.
megtaláljuk a kezdőpontot.
közben teljesen kitöltöttük a teret, a korábban megalkotott kocka egységekkel, megállunk egy kicsit, majd kívülről is megszemléljük.
alaposan feltérképezzük, megértjük, hogy egy pontból indultunk, egy pontba érkeztünk, közben magunkba foglaltuk a végtelent és felfogjuk, hogy azon belül minden és mindenki egy.
észrevesszük, hogy ez egy hatalmas fastruktúra, aminek a pontjai az energiával vannak összekötve, és amin belül szabadon mozoghatunk vagy maradunk helyben, de az energiát mozgatjuk benne.
ez az élet fája.

tree of life


google translate >>


there is movement|space (room for maneuver) around you in an omniscient cube.
we start to expand.
in each direction we place such a cube unit: forward <> backward right <> left down <> up.
so we can go anywhere to map space (the universe).
through portals, we move our virtual body into the space of motion that exists next to us in our minds.
we set off on the road, step by step, but we do not forget where we started from, nor that we can move freely through the portals in all the mapped, “occupied” space next to us.
we can also draw such megastructures in these.
fucking big pyramid.

meanwhile we do not forget that our goal is to discover, to find a way, to decipher to find the origin.
we find the starting point.
meanwhile we completely filled the space with the previously created cube units, we stop for a while and then look at it from the outside as well.
we thoroughly map it, we understand that we started from one point, we arrived at one point, meanwhile we encompassed the infinite and realized that everything and everyone within it is one.
we notice that it is a huge tree structure whose points are connected to the energy and within which we can move or remain free, but we move the energy in it.
it is the tree of life.