Categories
fact

szem|tengely

3d koordináta rendszer.
függöleges tengely gerinc [fel|le].
következő vízszintes tengely a szemtengely. a szem a legfőbb kapu a külvilágra, itt kapod a legtöbb és legteljesebb infót, ehhez kötöd a többi érzékszervből beérkezett adatot és ebből a összképből mented le az emlékeket.
horizont, határvonal a tudatosság és a tudat alatti között. olyan, minta amikor kiemelkedsz a vízből, ami a víz fölött van az a tudatosság, ami lent minden más [(előre|hátra)|(jobbra|balra)].
vannak állatok, amik majd 360 fokban tudják forgatni a szemőket. te meg a virtuális tengelyt tudod forgatni.
a tengelyeket az örgó körül megforgatok, kapsz 3 síkot. ezeket használod tükörként, határként, membránként.
az adatok egy rész átmegy a többi visszaverődik, ez persze attől függ, épp mit akarsz modellezni.
mint a photoshopban a layeren a szín és változó opacity.

ez az első köördináta rendszered. ezt méretezed.
nálam 3 fő van. a másodiknál az origó a szívem közepe. a harmadiknál a föld közepe. mehetsz tovább, mert végtelen lehet és van is, de ezeket kiemeltem, hogy gyorsan tudjak váltani a szintek között.
korábban minden méretet láttam egyszerre, amikor benne vagyok a káoszban, de ez veszélyes, mert hamar leszedálnak az orvosok illetve most épp rátok várok, így felesleges magasabb szinten.
sőt, most éppen az első szint a megfelelő, így több energiát koncentrálok rátok.

fokuz recordings

Categories
.hink.in.g fact

sunflower – napraforgó

a dns fa ugyanolyan, mint bármelyik fa.
ki tudja, honnan érkeztünk? || elkezdődik a ponttal >> halad >> elágazik.
mi kerültünk a csúcsra, de az oldalágak is fontosak, azon is van termés.
szüreteljük le [tudom, hogy csináljuk, csak gyorsabban és többet]
napraforgó. ennyit tud, de valamiért ez jó neki.
energiát kap >> convertál >> mag >> olaj >> energiát ad
nem tudom, milyen mértékben azonos a dns-ünk, de lehettünk volna mi is napraforgók.
akkor másoljuk le.
gyakorlás [ne nézz a napba! »], elmented az érzéseket [rezgések, hullámok] és, ha felidézed meditáció közben az emlékeket, akkor egyből kapcsolódsz a naphoz >> energia >> profit
később energiát adsz.

sunflower | napraforgó

ha megfigyeled, akkor látod, hogy szépen körbe rendeződve állnak a magok és a szirmok.
ez egy ilyen statikus kép az energiáról.
örvény, hurricán , galaxis >> forgás >> megforgatod és életre kell az energia egy magasabb szintje.
körben a szirmok, lehet rebegtetni rezegtetni, de ne feledd ez amúgy egy 3d szelet, ezt a forgó képet kell megmozgatni, mint egy egy giroszkópot, hogy betöltse a 3d-s teret.
etc.

sok forgatás, pörgetés után, ebből a napraforgó/giroszkóp képből, ha kimerevíted, lesz egy pitypang, csak cizelláltabb, minden ágpn sok kis pehely/csillag [neuron].
a közepe az origo, ezt elhelyezed az aurádban, célszerű az agyadban, a két félteke között/alatt [talán a hídba, fusion?].
csinálsz egy 3d koordináta rendszert és beméretezed benne a napot/energiát, de ugye itt bármekkora méretezést használhatsz, ezt tanultad a suliban.
ahogy haladsz, minden képről/lépcsőről ami tettszik és jónak érzed, csinálj mentést és csak utána lépj tovább.
így lesz egy lépcsőd az égbe, amin bármikor felszaladhatsz, ide-oda ugrálhatsz és visszaléphetsz.

megvan a rengeteg pont a pitypang virágában/fejében akkor az origóból kiindulva vonalazd tele, mint gyerekkorodban.
jó ötletnek tűnik pl az abc-t belevonalazni, a betűk tartalmaznak minden fontos alakzatot és az iskolában is ezzel kezded.
aztán egy analóg órát a mutatókkal. legalább mindig tuod majd mennyi az idő.
betűképek >> forgatás >> 3d >> vonalak mozgatása >> rajzolás az agyadban >> [drawing engine]

Categories
.hink.in.g fun

az élet fája | the tree of life

Életfa

google translate »

már kiderült, hogy nem beszélek angolul | it turns out i don’t speak english
de gondolatban megpróbálom kiejteni a szavakat | but in my mind i try to pronounce the words
szóval nálam a tree az tré | for me the tree is pronounced tré

tree | fa >> tréfa | joke®

joker heath ledger

ez az egész azért vicces, mert amikor meditálok, sokat gondolok az élet fájára | it’s all funny because when i meditate i think a lot about the tree of life

ez gondolatban össze van kapcsolódva a viccel, így szinte vigyorogva meditálok és az jár az eszemben, hogy ez az egész meditáció meg az élet maga egy nagy könnyed logikus vicc, legalábbis az kellene, hogy legyen | it’s related to the joke in my mind, so i’m almost grinning and i’m thinking that this whole meditation and life itself is a big light logical joke, at least it should be

mindenkinek | for every.one

de ugye látjuk és érezzük, hogy nem az | but we see and feel that it is not

ezért meditálok állandóan | that is why i meditate constantly
megváltoztatni a világot a meditációs energiámmal | to change the world with my meditative energy

i’m at war

a zen.e segítségével | with the help of music
veletek együtt | with you

a zen.E | the music

Categories
.hink.in.g fact method

up|grade – develop your kundalini energy

google translate »

i talked about kundalini energy earlier
if you feel this and already handle it well and practice a lot you feel like it could be more.
most of the literature on the subject likens it to a tangled snake waiting to awaken.

I wrote earlier about how I feel a jellyfish sitting on my head

the tentacles of the jellyfish rotate around my head.

kalácsfonás | cake weaving

képzeld el, hogy nem egy kígyó van, hanem annyi ahány szintet elértél a tudatodban | imagine that there is not a snake, but as many levels as you have reached in your consciousness

Kalácsfonás

szépen többszörözöd a kígyókat és megfonod, mint egy kalácsot | you multiply the snakes nicely and braid them like a cake >> búzakalász | wheatear

Búzakalász

de ugye nem statikus, hanem mozog, mint az energia (forog, pörög) | but it’s not static, it’s moving like energy (spinning) >> körhinta | carousel

—————————————–

szuper! ez a teste az élet fájának | super! it is the body of the tree of life

life of tree

——————————————————

az alul és felül szabadon lógó szálak a gyökerek és a korona | the free and hanging threads at the bottom and top of the roots and crown

alul a gyökerekkel csatlakozz a földanyához | join the earth mother with the roots at the bottom
fölül csatlakozz a nap apához | join father sun from above
forgasd meg az egészet, mert az energia állandóan mozog | turn it all around because the energy always moving
mozgasd fentről le és lentről fel | move from top to bottom and from bottom to top >> bidirectional, full duplex
——————————————————————
ha érzed ezt, akkor kész vagy az első szinttel | if you feel this, you are done with the first level
már majdnem kész vagy a teljes csakra rendszerrel | you are almost done with the full chakra system
csak be kell pozicionálni a részeket | you just need to position the parts

hehe, ha kész vagy az első szinttel, akkor valójában elérted az összeset | hehe, when you’re done with the first level, you’ve actually achieved it all
amikor eléred (megérted) a pontot egyben eléred a végtelent | when you reach the point (you understand) you also reach infinity

Categories
.hink.in.g fact method

mi kell egy meditációhoz – base skills for meditation

google translate »

nagyjából középiskolai ismeretek – [pretty much high school knowledge]

  • fizika (hullámok, anyag tulajdonságai, atomok, etc) | phisics (waves,properties of matter, atoms)
  • matematika (geometria, függvények, mennyiségek, halmazok, csoportok, pont/végtelen, egyszerűsítés, koordináta rendszer, etc) – (geometry, functions, quantities, sets, groups, point/infinite, simplification, coordinate system, etc)
  • földrajz (naprendszer) | geography (solar system)
  • biológia (agy felépítése, idegrendszer, keringés, dns, sejt) – biology (brain structure, nervous system, circulation, dna, cell)
  • számítástechnika – programozási alapismeretek (függvények, adatbázis, cimkézés), fogalmak (másolás, párhuzamos feldolgozás, mag, stb), processzor felépítése [programming basics, copy, clone, core, paralell processing, etc], visszafejtés – [reverse engineering]

mathematics faculty from high school the swiss army knife >> egyszerűsítés – simplification
coordinate system, geometry, shapes >> it all starts with a dot >> origo
tekerd vissza az időt, ősrobbanás | turn back the time, big bang >> you reach the point >> origo
biológia, fizika >> haladj a kisebb felé | biology, physics, biology physics >> move towards the smaller one >> you reach the smallest part >> origo
számítástechnika, programok, visszafejtés >> a kód belsejáben 1,0 [be/ki] | computer technology, programming, reverse en >> inside the code 1,0 [on/off]

off >> no|thing
on >> on|thing

add E 2 on >> on.E|thing >> some|thing
szóval egyszer csak lett itt valami, amint energiát adtunk a ponthoz | so suddenly there was something here as soon as we added energy to the point

gondolkodás | thinking >> separate >> thin|king [yes its me, because i have nothing]

one >> pronounciation in hungarian >> van | létezik (van synonym) >> exists

we are one

simple minds

Categories
.hink.in.g fact method pieces

my actual size is what i like these days

using google translate »
i said i have 7 universes.
i had a feeling before that some danger was is coming.
so i stood for days at the gates of the world ready to fight.other ver.zion


they were then taken to the hospital very quickly.
several times for my parents once for my friends.
so for the last 22 years i’ve pushed a lot of energy into the system and people.
they were caught several times.
anticipation and lower level operation.
waiting.
plenty of system checks and practice.
elevated energy levels from time to time.
waiting for response.
plenty of system checks and practice.
i was careful because i had already sucked the response several times.
for i understood that ye would not change in three days as i believed.
i tried to stay human on your levels.
but it took a lot of time for my brain.
i feel it would have been a sample of 22 million years.
but nowadays.
i got a pretty strong response from you.
on tv in commercials and shows.
in music and video clips.
in the lights and waves.
i raised my energy level.
but not to seven universe level.
hmm just sometimes for a little peak 😉
i’m a little bigger than you.
because i practiced a lot.
so my aura is as big as the zodiac.
so i am on a zodiac level these days.
i’m waiting for the jump.
and i feel really good.but don’t worry.
i will to try to lift you up to myself.
if we are enough at the higher level and we want to.
i jump to the nearby star system with you.
because im a driver.
drifting with stars.
where is the target?


Categories
method pieces

cutting slicing counting timeless >> timing

using google translate »


i’ve talked about time before
that it suddenly melted, ceased, stopped.
i ate the time.
time is inside me [timeless]khmm. chronos inside me.
i count everything.
1 2 3 …
i’m slicing something in the kitchen.
i heat something in the microwave.
i spin the reels in the casino [to check the random generator]
the sun is broken down into hours, minutes, seconds [cutting]
add more resolution » ms/ns » go deeper » freeze » add more cutting / slicing / resolution » you grow.
i talked about the wave generator earlier radar.
using it to slice the space in all directions [2d slices like ct|slicing]
from right to left, front to back, top to bottom and all mirrored / rotated.
the shapes are drawn from the sections and you get the map.
all this is important so that when you jump and maneuver between the stars in space time, you are always in the right place at the right time [timing].
or when you fuck the world using the observer »