Skip to main content
Chaos Meditation Center

pontok, hullámok

nemrég olvastam egy érdekes cikket.
Egy tóhoz hasonlóan hullámzik a galaxisunk
ez megint egy olyan dolog, ami azt mutatja, hogy sok dolgot jól gondolok.
itt most nem magam akarom fényezni, hanem inkább rámutatni arra, hogy ez az egész energia, hullámok, zene, zen dolog akár nagyban is működhet.
mármint szerintem tényleg így működik, csak ugye egyelőre nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy az elme magas szintű meditációs használatával, valóban befolyásolni tudjuk a teret és az időt.
az egyik első dolog volt, amire a “megvilágosodás” után gondoltam az az volt, hogy isten vagyok, mert akkora energia és elmény mennyiség zúdult rám, ami nagyságrendekkel több volt, mint bármi amit azelőtt éreztem.
ez 1-2 napig tartott, utána már arra gondoltam, hogy lehet, hogy isten vagyok, de magában isten testében és mi, a mindenség összes pontja alkotjuk az egészet, ami egy élő organizmus, ami megfelel az élet fájának.
a meditációban megvan az egy pont, amire fókuszálsz, de ez egy idő után kevés vagyis igazából nem kevés, hanem akár mellette is lehet egy másik pont, akkor inkább oda fókuszálok vagy egy harmadikra és köztük a vonalakra és így szépen építkezve megkapom az élet fáját és a mindenséget, és ezután már nem az a célod a meditációban, hogy nyugiban légy az egy pontoddal, hanem hogy meglegyen az egész és ezen az egészen átnyúlva egyensúlyozd ki az erőket, így megkapva egy magasabb szintű zent, hiszen érzed az egészet, benne vagy és közben te vagy az egész és ezzel játszol az elmédben de még ez sem elég, hanem amikor már sokat gyakororoltál, akkor inkább az, hogy átvedd az irányítást és kedvedre alakítsd az egészet.
mérleg vagyok, két karom van, az egyik a nullában a másik a végtelenben, vagy jobbra és balra vagy a feketében és a fehérben.
együtt hullámzok az univerummal. egyek vagyunk nemcsak itt mi a földön, hanem minden és mindenki, mindehol.
ez a valódi egy.
azt még nem tudjuk mi a mi szerepünk a gépezetben, de azt gondoljuk mi vagyunk az evolúció csúcsa, akkor remélem nem arra használnak, hogy szöget verjek egy tuskóba, hanem valahogy hatással tudok lenni az univerzumra.
ezért is nagyon fontos minden pillanatban, hogy mikor, mire gondolsz, mit cselekszel, mert ha már megtörtént, akkor beleíródik a végtelen univerzum történéseibe és nem tudod visszaforgatni az idő kerekét.


google translate >>


I recently read an interesting article.
Our galaxy ripples like a lake this is again something that shows that I think a lot of things right.
I don’t want to shine a light here myself, but rather to point out that this whole energy, waves, music, Zen thing can even work in a big way.
I mean, I think it really works that way, but for now we can’t really imagine that by using the mind at a high level in meditation, we can really influence space and time.
one of the first things I thought after the “enlightenment” was that I was a god, because such an amount of energy and mind rushed at me, which was orders of magnitude more than anything I had felt before.
this lasted for 1-2 days, after that I thought that maybe I am a god, but in the body of god itself and we, all the points of the universe, make up the whole, which is a living organism that corresponds to the tree of life.
in meditation there is one point on which you focus, but after a while it is not enough, that is, it is actually not enough, but there can be another point next to it, then I prefer to focus there or on a third one and on the lines between them and in this way, building up nicely, I get the tree of life and everything, and after that your goal in meditation is no longer to be at peace with your one point, but to have the whole and balance the forces by reaching across this whole, thus obtaining a higher level of zen, since you feel the whole, you are in it and meanwhile, you are the whole thing and you play with it in your mind, but even this is not enough, but when you have practiced a lot, it is better to take control and shape the whole thing to your liking.
I’m a Libra, I have two arms, one at zero and the other at infinity, or right and left or black and white.
I wave with the universe. we are one not only here on earth, but everything and everyone, everywhere.
this is the real one.
we don’t know what our role is in the machine yet, but we think we are the pinnacle of evolution, so I hope they don’t use me to hammer a nail into a block, but I can somehow influence the universe.
that’s why it’s very important every moment when, what you think, what you do, because once it’s happened, it’s written into the events of the infinite universe and you can’t turn back the wheel of time.