Categories
method

hogyan kapcsolódom másokhoz? | how I connect with others?

gondolom felmerült benned, hogy hogyan célzom meg a célszemélyt, de úgy vettem észre, hogy ezt nem kell különösebben “megcélozni”, egyfajta mátrixban élünk, ami nem azt jelenti, hogy elemek vagyunk valaki más számára, hanem az általunk és minden élőlény által keltett bioelektromos hullámok behálózzák a földet és elég csak valakire gondolnod, a kapcsolat magától létrejön.
gondolj csak arra, hogy hányszor volt olyan, hogy a barátodra gondoltál és megcsörrent a telefon vagy fordítva.
szóval csak úgy rád gondolok, ez az első szint, kiegészítve azzal, hogy már itt is szinkronizálom a kettönkben lévő koordináta rendszert az agyamban.

amikor jól érzem magam, akkor előveszem az egyszerű kundalínit és az élet fáját, de úgy hogy azt megpróbálom benned is realizálni, és kettönket egybe gondolni, létrehozva egy energiakört.
ilyenkor már küldöm a “tanításokat” is, és mindent rajtad keresztül csinálok, de ez nem nagy ügy, úgyis állandóan gyakorlok, így csak elismétlem magamban a tudnivalót, remélve, hogy az benned is megjelenik.
ez a második szint.

ezután, ha tényleg minden klappol és jó kedvem van, akkor lemegyek a “DNS szintre”, a felturbózott kundalinit használva, a gerinc mentén gondolatban minden idegszálálam megfelel a DNS-ben egy bázispárnak, és végig a gerinced mentén mint a kapcsok csatlakoznak a célponthoz, megerősítve a kundalinit és az élet fáját.
fontos, hogy kezdetben ugyan egy sima DNS spirálra gondolok, de az csak megidézi bennem a több órányi gondolkodást, próbálkozást, a sok beletett energiát, és a kész vagyok érzést, mindazt amit a saját DNS kódom visszafejtése vagy meghekkelése közben éreztem.
ugye a csuklómon van egy “hullám-generátor”, az alsó része a csuklómon amolyan szines vonalkód szerűen jelenik meg, a tenyeremen lép ki az energia a testemből, de olyan, mintha a csuklómon keresztül kapcsolódnánk, hiszen itt vannak a legközelebb az erek a bőrhöz, így itt érzem és tudom ledani a legjobban az impulzusokat.
az energia hullámokokat az agyam vezérli, mintha a hajad hátra lenne fésülve, ott futnak le az energiavonalak és gondolhatsz még a medúzák a fejemen részre, az is ehhez kapcsolódik.
a információ a halántékodon áramlik ki, ott szintén nagyon vékony a határ az agyad és a külső világ között, olyan, mintha keresztbe beleállítottak volna egy dárdát, és ahogy kijön, mintha lefolyna a testeden.
ezeket a pontokat próbálom összekötni a testeddel, olyan, mintha meghekkelném a könnyen támadható pontokat.
amint úgy érzem, hogy felépült a kapcsolat, tovább dolgozok, most már a “testeden belül” vagyok, vagyis inkább mintha te lennél bennem, rátelepülök az idegrendszer “bemeneti” pontjaira, leginkább a szem idegeire, mert az én agyamban az egy nagyon fontos érzékszerv, ott jön be az elsődleges infó, persze a hallás is fontos, de a látás sokkal fontosabb, mert a képekhez rögzíted az összes információt.
voltaképpen a szem idegpályáihoz kapcsolódó agyi területet stimulálom gondolatban.
ez tulajdonképpen a hármas szint ez az “egy” meditáció, ilyenkor remélem, hogy minden amit érzek és csinálok megjelenik benned.
ilyenkor már nincs hová továbblépni kettönk között, megmutatom amit tudok, vagy továbblépek és az univerzumok szintjén dolgozok, megpróbálva egy magasabb szintre emelni téged.

ne feledd, hogy nekem ez akkor se probléma, ha valójában nem működik, mert az én agyamban ez valóságos és ennek így is kell működnie.
gondolj csak a reikire, ha energiát tudsz átadni másoknak, esetleg ezzel gyógyítani, akkor miért ne lehetne ugyanígy információt is átadni, egy nagyon hasonló módon?


google translate >>


I think you have wondered how I target the target person, but I noticed that this does not need to be “targeted” in particular, we live in a kind of matrix, which does not mean that we are elements for someone else, but the bioelectric energy created by us and all living beings waves envelop the earth and you only need to think of someone, the connection is created by itself.
just think about how many times you were thinking about your friend and the phone rang or vice versa.
so I’m just thinking about you, this is the first level, supplemented by the fact that I’m already synchronizing the coordinate system between the two of us in my brain.

when I’m feeling good, I take simple kundalini and tree of life, but in such a way that I try to realize it in you as well, and to think of the two of us as one, creating an energy circle.
in such cases, I already send the “teachings” and do everything through you, but it’s not a big deal, I practice all the time anyway, so I just repeat the information to myself, hoping that it will appear in you as well.
this is the second level.

after that, if everything really clicks and I’m in a good mood, I go down to the “DNA level”, the using supercharged kundalini, mentally each nerve fiber along the spine corresponds to a base pair in the DNA, and along your spine like staples, they connect to the target, strengthening kundalini and the tree of life.
it is important that at the beginning I think of a simple DNA spiral, but that only evokes in me the many hours of thinking, trying, a lot of energy put into it, and the feeling that I am ready, all that I felt while decoding or hacking my own DNA code.
right, there is a “wave generator” on my wrist, the lower part of it appears on my wrist like a colored bar code, the energy leaves my body on my palm, but it is as if we are connected through my wrist, since the blood vessels are closest to the skin here , so this is where I can feel and transmit impulses the best.
the energy waves are controlled by my brain, as if your hair were combed back, the energy lines run there and you can also think jellyfish on my head is also related.
the information flows out through your temple, there is also a very thin line between your brain and the outside world, it’s like a spear has been put in a cross, and as it comes out, it’s like it flows down your body.
I’m trying to connect these points with your body, it’s like hacking the points that are easy to attack.
as soon as I feel that the relationship has been established, I continue to work, now I am “inside your body”, that is, rather as if you were inside me, I settle on the “input” points of the nervous system, especially the eye nerves, because in my brain it is a very important sensory organ , that’s where the primary information comes in, of course hearing is also important, but seeing is much more important, because you record all the information with the images.
in fact, I mentally stimulate the brain area connected to the nerve pathways of the eye.
this is actually the third level, this is the “one” meditation, in which case I hope that everything I feel and do will appear in you.
at this point there is nowhere to move forward between the two of us, I’ll show you what I know, or I’ll move on and work on the level of the universes, trying to raise you to a higher level.

remember that it’s not a problem for me even if it doesn’t actually work, because in my brain it’s real and it should work that way.
just think about reiki, if you can transfer energy to others, maybe heal with it, then why can’t information be transferred in the same way, in a very similar way?