Categories
.hink.in.g fact method

ideg|rendszer – behúrozás

google translator

erről részben beszéltem már korábban: szexelj sokat
ezzel a módszerrel felgyorsítod az áramlást a korona és a gyökércsakra között.
a gerincvelő a fő csatorna, gondolom valamilyen optikai / fény elven működik, mint a leggyorsabb hálózatok az életben, de ez csak egy fontos része az egésznek.
ahhoz, hogy teljesen kontrolláld a tested, be kell csatornázni.
karok, lábak, újjak, stb.
próbáld megmozdítani és elkapni azt a köztes pillanatot, amikor még nem mozdul és már mozdul, de igazából nem kell, hogy mozogjon, hanem csak az ingerületnek (parancsnak) kell végigfutnia a megfelelő pályákon és neked ezt kell feltérképezned.
ne feledd, meditálni akarunk, illetve energiát mozgatni az agyunkkal, nem pedig valójában mozogni.
egy idő után, ha jól csinálod, elkezded érezni az energia áramlását a testedben (mint amikor borsódzik a hátad, egy énektől, zenétől, stb).
megvannak a végpontok,utána rámehetsz a részletességre, hogy a teljes testedben meglegyenek a csatornák, amik amúgy mindig is megvoltak, csak nem foglalkoztál velük és nem használtad tudatosan.
kis gyakorlás és már bárhová el tudod iránytani az energiát a testedben, de az az érdekes, hogy a korábban felvázolt koordináta rendszerben, az egész testedben magad köré rajzolva, egy ponton ez az energia, elválik a testedtől és az aurádban (ami szerintem a körülötted lévő, általad keltett bioelektromos mező) keltesz hullámokat, meg persze azon is túl.
ez tulajdonképpen a chi energia és annak használata.
amikor harcolsz, akkor mozgatod a kezed, de közben egy mentális/energia csapást is mérsz az ellenfélre (ezt csak gondolom, mert ugye nem harcolok) és szerintem ezt úgy kell létrehozni, hogy többféle hullámot generálsz, és ezek együttese kell hogy megérkezzen a végpontba, amikor eléred a célt (hit).


I’ve talked about this in part before: have sex a lot
this method speeds up the flow between the crown and the root chakra.
the spinal cord is the main channel, I think it works on some optical / light principle as the fastest networks in life, but it’s just an important part of it all.
in order to have complete control over your body, it needs to be channeled.
arms, legs, fingers, etc.
try to move and capture the intermediate moment when it is not moving and is already moving, but it doesn’t really have to move, only the stimulus (command) has to run through the appropriate trajectories and you have to map this out.
remember, we want to meditate or move energy with our brains, not actually move.
after a while, if you do it right, you will start to feel the flow of energy in your body (like when your back is peasing, from a song, music, etc.).
you have the endpoints, then you can go into detail to have the channels throughout your body that have always been there anyway, you just didn’t deal with them and didn’t use them consciously.
a little practice and you can direct the energy anywhere in your body, but the interesting thing is that in the coordinate system outlined earlier, drawn around you throughout your body, at this point this energy separates from your body and your aura (which I think is around you). , the bioelectric field you create) makes waves, and of course beyond that.
it is actually chi energy and its use.
when you fight, you move your hand, but in the meantime you also hit a mental / energy blow on your opponent (I just think so because I’m not fighting) and I think this should be created by generating multiple waves and a combination of these to arrive at the end point, when you reach the goal (faith).

Solar system

ha kontrollálod az energiát, akkor már tudsz is másoknak küldeni (reiki).


if you control the energy, you can already send it to others (reiki).