Categories
method

az energia

google translator

amikor bevonalazod a koordináta rendszereket az agyadban (testedben), az még csak egy alap.
akkor kel életre, ha elkezded mozgatni, először a tengelyeket, utána az alap alakzatokat 2d-ben (megrajzolod és mozgatod). majd építesz belőle bonyolultabb térbeli formákat.
elsőre jó ötlet az ingamozgást modellezni.


when you line up the coordinate systems in your brain (body), it’s just another base.
it comes to life when you start moving, first the axes, then the basic shapes in 2d (you draw and move). then you build more complex spatial forms out of it.
at first it is a good idea to model the pendulum motion.

minden mozgásból energia lesz az agyadban is.
ha megnézed a nagy és erős rendszereket, mindegyik valamilyen örvénylő-forgó mozgást végez.
ide kell eljutnod, ezeket a mozgásokat kell modellezned magadban, így eléred az energia magasabb szintjét.
mondtam korábban, hogy a napból nyered az energiát, a nap megalkotása és rezgéseinek használata energiát ad, de ugye a nap körül keringenek a bolygók, szóval itt, ebben a kis rendszerben is megjelenik a forgó mozgás.


every movement will have energy in your brain as well.
if you look at large and powerful systems, each performs some kind of swirling-rotating motion.
you have to get here, you have to model these movements within yourself so you reach a higher level of energy.
I said earlier that you gain energy from the sun, the creation of the sun and the use of its vibrations give you energy, but the planets revolve around the sun, so here, in this little system, the rotating motion also appears.

a meditáció szintjei

az első amikor az agyban (a magban) és annak méretében meditálsz.
a második, amikor az egész testedben. ehhez jó megalkotni magadban a da vinci manpower képét és ezt forgatni minden irányban, a kezek és a lábak minden pozicióját kipróbálva.
ez később jól jön, amikor harc közben a chi-t irányítod, fókuszálod a testedben.
a harmadik a föld mérete, ez nem sokban különbözik a másodiktól, hiszen az anyánkkal vagyunk a legszorosabb kapcsolatban. amikor megvan a második, akkor azonnal megvan a harmadik is.
és így tovább, naprendszer >> galaxis >> végtelen.
azért jó ezeket a szinteket meghatároznod és gyakorolnod, mert így gyorsan tudsz váltani a szintek között.


levels of meditation

the first is when you meditate in the brain (core) and its size.
the second when your whole body. for this it is good to create the image of the da vinci manpower within yourself and rotate it in all directions, trying out all the positions of the hands and feet.
this comes in handy later when while fighting chi a> you control, you focus in your body.
the third is the size of the earth, it is not much different from the second, since we are in the closest relationship with our mother. when you have the second, you immediately have the third as well.
and so on, solar system >> galaxy >> infinite.
it’s good to define and practice these levels because that way you can quickly switch between levels.

manpower da vinci

spoiler: amikor megvan az első, akkor megvan az egész.


spoiler: when you have the first, you have the whole.