Categories
.hink.in.g fact

híd

google translator

említettem korábban, hogy valami összeolvadt az agyamban »
fusion in.fusion »

most megnéztem az agy felépítését, és ugye mondtam, hogy az origó a híd magasságában van, de a híd együtt dolgozik a kisaggyal.
nézzük meg a procikat, ami az agy másolata.
1 magos, 1 magos >> több magos
gondolom az agy felépítése hasonló a processzorokhoz.
előagy, kisagy 1 mag.
középagy 1 mag, de kiterjesztett képességekkel.
nagyagy 2 mag és végtelen virtuális mag, amit a terhelés szerint osztasz fel és a neoronháló szerint címzel. neuron-rácsszerkezet az agyadban.
a kisagyat úgy képzelem el, hogy az a legrégebbi hardver, mint régebben a lyukkártyás gépek. oda kell menni és betáplálni a kódot, hogy történjen valami.
amikor a meditációk során egyre mélyebbre merültem a testemben/elmémben, eljutottam a hídig és a kisagy, előagy részig.
azt hiszem a meditáció és a reverse eng során átvettem az irányítást a hídon.
a magban.


now i looked at the structure of the brain and i said the origin is at the height of the bridge but the bridge is working with the little brain.
let’s look at the procik, which is a copy of the brain.
1 seed, 1 seed >> more seed
i think the structure of the brain is similar to the processors.
forebrain, cerebellum 1 nucleus.
midbrain 1 core but with extended capabilities.
cerebellum 2 cores and infinite virtual cores, which you divide according to the load and address according to the neural network. neuronal lattice structure in your brain.
I imagine the cerebellum to be the oldest hardware like punch card machines used to be. you have to go there and enter the code to make something happen.
when I dived deeper and deeper into my body / mind during the meditations, I reached the bridge and the cerebellum, forebrain.
i think during meditation and reverse eng i took control of the bridge.
in the core.

drawing

az agy felépítése hasonló egy céghez.
ceo, felsővezetők, közép, stb.
az agyban úgyanígy működnek a dolgok, hiszen magunkat másoljuk.
tehát a kisagy a hídon, nem foglalkozik minden szarsággal, hanem a folyamatok, utasítások, akármi, megszűrve érkezik le hozzá.
nagyagy itt kavarodnak a gondolatok, szenzorok, minden szarság.
középvezető, középagy megszűri az infót és dönt a legtöbb dologban.
amit be kell adni a testednek vagy igazán fontos, az átmegy a hídon és a chief a kisagy-előagy dönt, hogy mehet-e.
ezt nem tudod megkerülni, ez a legöregebb hardver. ez a bázis, itt vannak a tudás magjai.
nem tudod feülírni vagyis mégis, hiszen az élet egy játék.
a játékokban léteznek csíterek.
ha ügyes vagy te is be tudod csapni a rendszert, csak nem tudom érdemes-e.


the structure of the brain is similar to a firm.
ceo, senior executives, middle, etc.
things work the same way in the brain as we copy ourselves.
so the cerebellum on the bridge does not deal with all shit, but the processes, instructions, whatever, come down to it filtered.
brainstorming, thoughts, sensors, all shit are mixed here.
middle manager, middle brain filters the info and decides on most things.
what needs to be given to your body or really important is to cross the bridge and the chief of the cerebellum-forebrain decides whether to go.
you can’t get around this, it’s the oldest hardware. this is the base, here are the seeds of knowledge.
you can’t overwrite it though though since life is a game.
there are cheats in the games.
if you’re smart you can trick the system too, i just don’t know if it’s worth it.